V. Konferans – Manavgat, 11-14 Nisan 2013

V. Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı

Konu Turizm Alanında Doçentlik Sınavları: Disiplinlerarası Bir Alanda Niteliğin ve Başarının Ölçütleri Neler Olmalı?
Tarih 11 – 14 Nisan 2013
Yer Manavgat, Antalya
Otel Club Alibey Manavgat, Antalya
Koordinatörler Prof. Dr. Nazmi KOZAK – Prof. Dr. Metin KOZAK
Düzenleyen Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi
Moderatör Dr. İrfan MISIRLI, SİSMA Danışmanlık, Ankara

[toggle title=’V. Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı Sonuç Bildirgesi’]

Turizm alanında Doçentlik derecesine sahip olmak isteyen bir adayda olması gereken temel nitelik olarak belirlenen bilimsel araştırma ve yayın yapma konusunda, adayın öncelikle alanı ile ilgili teorik ve yöntemsel donanıma, bilimsel araştırma ve yayınlarında bilim üretme kültürü ve bilim ahlakına sahip olması gerektiği; ayrıca bu kültür ve ahlakı yaşam biçimi haline getirmenin esas olduğu ifade edilmiştir.

Eğitim-öğretim faaliyetlerinin nitelikleri konusunda; kendi alanı ile ilgili eğitiminin bulunması, eğitim-öğretim ile ilgili yöntem ve yeterli deneyime sahip olması, eğitim-öğretim ile ilgili materyal hazırlayabilme ve sunabilmesi konularında bilgi ve donanıma sahip olması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Bilim insanı yetiştirme konusundaki görevleri arasında her konuda bilim ahlakına uygun hareket edilmesi, yetiştirdiği bilim insanının öncelikle kişilik gelişimine önem vermesi, sonrasında yatay ve dikey gelişimi ile bilgi ve becerisinin gelişimini sağlanması beklenmektedir. Ayrıca bu bilim dalında doçent olanların çok yönlü bilgi ve beceriye sahip olması gerekliliği vurgulanmıştır.

Toplumsal fayda oluşturma açısıdan; halk, yerel kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile güçlü ilişkiler kurulması, proje geliştirilmesi, yerel-ulusal-uluslararası finans kuruluşlarının turizm gelişim projelerini destekleme olanak ve olasılıklarını araştırılması, çevre koruma ve turizm bilincinin topluma yaygınlaştırılması, kent konseylerine etkin katılımda bulunulması, hobi etkinlikleri düzenlenmesi ve benzeri görevleri etkin ve verimli bir biçimde yaşama geçirmesinin önemli olduğu belirlenmiştir.

Turizm alanında görev yapan bir doçentin kurumsal ve örgütsel faaliyetler bağlamında çeşitli koordinatörlük görevlerini yerine getirmesi, komisyon üyeliklerinde bulunması, akademik ve idari görevleri yerine getirmesi, akademik ve sektörel faaliyetleri yerine getirmesi de yine ortaya çıkan görev yönlü nitelikler arasındadır. 

Mesleki ve kişisel gelişim faaliyetleri bağlamında, alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası bilimsel ve sektörel organizasyonlara aktif olarak katılması, ders vermeden önce özel veya kamu sektöründe görevler üstlenmesi ve alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası örgütlere üye olunmanın olgunlaşma sürecini arttıracağı vurgulanmıştır.

Kişisel gereklilikler bağlamında ise, önceki diğer bütün komisyonlar tarafından dile getirilen Doçentlik unvanı alma konusundaki yeterliliklerde yer alması gereken temel konu içerisinde, kişisel gerekliliklerin mutlaka yer alması gerektiği görülmektedir. Kişisel gereklilikler konusundaki beklentilerin, Doçentlik unvanı alacak bir akademisyen ya da araştırmacının sahip olması ya da yürütmesi gereken diğer görev boyutlarına yansıması doğaldır. Bu nedenle; kişisel yeterlilikleri taşımadan, Doçentlik unvanının akademik yönlerinin anlaşılması zorlaşmaktadır.[/toggle]

[toggle title=’V. Akademik Turizm Eğitimi Arama Katılımcı Listesi’]

Adı – Soyadı

Unvan

Üniversite/Kurum

A. Akın Aksu

Prof.Dr.

Akdeniz Üniversitesi

Abdullah Tanrısevdi

Doç.Dr.

Adnan Menderes Üniversitesi

Adnan Türksoy

Prof.Dr.

Ege Üniversitesi

Bahattin Özdemir

Doç.Dr.

Akdeniz Üniversitesi

Bahattin Rızaoğlu

Prof.Dr.

Adnan Menderes Üniversitesi

Burçin Kırlar

Araş.Gör.

Dokuz Eylül Üniversitesi

Celil Çakıcı

Prof.Dr.

Mersin Üniversitesi

Çağatay Ünüsan

Prof.Dr.

Konya Karatay Üniversitesi

Çağıl Hale Özel

Yard.Doç.Dr.

Anadolu Üniversitesi

E. Ozan Aksöz

Yard.Doç.Dr.

Anadolu Üniversitesi

Ebru Günlü

Doç.Dr.

Dokuz Eylül Üniversitesi

Emrullah Tören

Araş.Gör.

Anadolu Üniversitesi

Fatma Nur İplik

Doç. Dr.

Adana Teknik Üniversitesi

Füsun İ. Dinçer

Prof.Dr.

İstanbul Üniversitesi

H. Rafet Yüncü

Yard.Doç.Dr.

Anadolu Üniversitesi

Hüseyin Yıldırım

 

Detay Yayıncılık

Kurtuluş Karamustafa

Prof.Dr.

Erciyes Üniversitesi

Mehmet Han Ergüven

Yard.Doç.Dr.

Kırklareli Üniversitesi

Mehmet Sarıışık

Doç.Dr.

Sakarya Üniversitesi

Mehmet Yeşiltaş

Prof.Dr.

Gazi Üniversitesi

Meryem Akoğlan Kozak

Prof.Dr.

Anadolu Üniversitesi

Metin Kozak

Prof.Dr.

Dokuz Eylül Üniversitesi

Muammer Tuna

Prof.Dr.

Muğla Üniversitesi

Mustafa Koyuncu

Prof.Dr.

Aksaray Üniversitesi

Nazmi Kozak

Prof.Dr.

Anadolu Üniversitesi

Nüzhet Kahraman

Prof.Dr.

İstanbul Ticaret Üniversitesi

Oğuz Türkay

Doç.Dr.

Sakarya Üniversitesi

Osman Çolakoğlu

Doç.Dr.

Adnan Menderes Üniversitesi

Oya Aytemiz Seymen

Prof.Dr.

Balıkesir Üniversitesi

Özkan Tütüncü

Prof.Dr.

Dokuz Eylül Üniversitesi

Sonay Kaygalak

Araş.Gör.

Dokuz Eylül Üniversitesi

Taki Can Metin

Araş.Gör.

Anadolu Üniversitesi

Ülker Çolakoğlu

Yard.Doç.Dr.

Adnan Menderes Üniversitesi

Yaşar Sarı

Doç. Dr.

Osmangazi Üniversitesi

Yeşim Coşar

Dr.

Dokuz Eylül Üniversitesi

Yüksel Öztürk

Prof.Dr.

Gazi Üniversitesi

Zeynep Arslan

Prof.Dr.

Nevşehir Üniversitesi

[/toggle]

[toggle title=’V. Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansının Ardından – Nazmi Kozak’] [/toggle]