I. Konferans – Bodrum, 23-26 Nisan 2009

I. Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı

Konu: Lisans Düzeyindeki Turizm Programları
Tarih: 23 – 26 Nisan 2009
Yer: Turgutreis, Bodrum, Muğla
Otel: Aegean Dream Otel – La Blanche Resort & SPA
Koordinatörler: Doç. Dr. Nazmi KOZAK – Prof. Dr. Metin KOZAK
Düzenleyen: Muğla Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Moderatör: Dr. İrfan MISIRLI, SİSMA Danışmanlık, Ankara

 

[toggle title=’I. Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı Sonuç Bildirgesi’]

Muğla Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu tarafından Bodrum Aegean Dream Resort ve La Blanche Hotel'in destekleriyle 23-26 Nisan 2009 tarihlerinde Turgutreis'te gerçekleştirilen arama konferansına turizm bölümü olan 18 üniversiteden akademisyenlerin yanı sıra, aralarında çeşitli turizm işletmelerinin temsilcilerin bulunduğu alanlarında uzman 62 kişi katılmıştır. Sisma Yönteminin kullanıldığı ortak akıl arama konferansında. Dr. İrfan Mısırlı'nın moderatörlüğünde yürütülen çalışmalar sonunda sorun ve önerilerin yer aldığı bir rapor hazırlanmıştır.

Türkiye'deki üniversitelerde, turizm eğitimine 70’li yılların sonlarına doğru başlanmıştır. Günümüze kadar geçen sure içerisinde, hem turizm alanında hem de eğitim ve öğretim alanlarına büyük değişiklikler meydana gelmiştir. Örneğin, yeni turizm eğitim programları uygulamaya koyulmuş, yazılan makale ve kitapların sayıları hatırı sayılır bir biçimde artış göstermiştir. Ancak turizm, sektörünün dinamik yapısı, bu alanda eğitim hizmeti veren eğitici ve akademisyenleri eskiyen, günün ihtiyaçlarına cevap veremeyen eğitim modeliyle ders kitaplarının gözden geçirilip güncellemeye zorlamıştır."

Bu, konferansın amaçlarından birisi, turizm sektörüyle eğitim kesiminin arasında yaşanan iletişimsizliği gidermeye yönelik önemli bir adım olarak kabul görmüştür. Nitekim bazı turizmciler, artık akademik çevre ile bilgi alışverişinin hızlandırılmasını talep etmeye başlamışlar, hangi özelliklere sahip yetişmiş elemana ihtiyaçları olduğunu eğitimcilere anlatmak çabası içine girmişlerdir. Dolayısıyla, 'Arama Konferansı' 2010' yılından itibaren geleneksel hale getirilmeye karar verilmiştir.

Konferans esnasında genel bir beyin fırtınası seansında sonra belirlenen sekiz ana tema üzerinde çalışmak üzere konuyla ilgili alan uzmanlarının oluşturduğu "Akademik Turizm Komiteleri" çalışma grupları oluşturulmuştur. Konferansın , ikinci günü yeni dönemde izlenecek turizm eğitiminin yol haritası çizilmiş, son gününde ise üzerinde tartışılan yol haritasının 10 temel kilometre taşı belirlenmiş ve öneriler geliştirilmiştir.

Yeni Turizm Eğitiminin 10 Kilometre Taşı

1- Yeni eğitim modeli sektörün ihtiyacına göre belirlenecektir. Özellikle 2006 Yılında Kabul edilen bir kanunla Mesleki Yeterlilikler Kurumu kurulmuş ve turizm sektöründe yer alan mesleklerin standartlarının hazırlanması konusunda ilk çalışmalar başlatılmıştır. Eğitim programları belirlenen meslek standartları esas alınarak hazırlanmalıdır.

2- Turizm eğitimi veren kurumlar arasında eşgüdüm kurulmalıdır. Bu kurumların amaçları, müfredatları ve fiziki özellikleri birbirinden çok farklıdır. Kavram ve hedef birliği sağlamak, eğitimin genel kalitesinin artışına imkan verecektir.

3- Ders kitapları, içindeki bilgi ve rakamlar güncellenmelidir. Hazırlanacak güncel programlara göre yeni ders kitaplarının hazırlanması özendirilmelidir.

4- Ezbere dayalı eğitim yerine, sahada uygulamaya ağırlık verilmelidir. Sektörde yer alan mesleklerin bir özelliği olarak, iş başında öğrenme yöntemi turizm sektörü için elzemdir. Teoriden çok uygulama ağırlıklı bir eğitim ve bu eğitimi verecek olan uzmanların sahada yetişmesi ve uygun uygulama alanlarının oluşturulması ve özlük haklarıyla ilgili idari sorunlar giderilmelidir.

5- Öğrencilerin staj dönemi arttırılıp, stajın her aşaması denetlenmelidir. Öğrencilerin sadece yaz döneminde staj için otellere gönderildi göz önüne alınırsa bunun yeterli olmadığı gözlenmektedir. Kuramsal bilgileri uygulayıp, mezun olduklarında, yetişmiş eleman olarak sektörde kolayca iş bulmaları gereken öğrenciler, uygulamalı eğitimlerini kışın da devam ettirmek amacıyla, sezon sonunda kapılarını turiste kapatan otellerde eğitim görmelerini sağlanmalıdır. 
6- Öğrencilerin mezuniyet sonrası kariyer gelişimleri takip edilmelidir. Ortak bir kariyer yönlendirme, izleme ve değerlendirme sistemi kurulması gereklidir.

7- Akademik takvim, staj ve uygulama takvimiyle uyumlu hale getirilmelidir. Sömestrler gerekirse ikiden fazla dilime ayrılarak, sektörün hizmet verdiği zamanlarda geniş bir dağılım sağlanabilir.

8- Kültürel varlıklar ve ören yerleri eğitim amaçlı birer laboratuar olarak kullanılmalıdır. Eğitimin sadece konaklama işletmelerine yönelik işgücü yetiştirme önceliği, diğer turizm çeşitlerini de kapsayacak şekilde genişletilmelidir.

9- Dersin ismi ve içeriğini tutarlı hale getirilip, benzer derslerin tekrarı önlenmelidir. Eğitimde program geliştirme tekniği kullanılarak hazırlanacak öğretim programlarında, sadece öğretim amaç ve hedeflerine yönelik konuların tespit edilmesi gerekmektedir.

10- Öğretim elemanları da yazın turizm işletmelerinde çalışıp, gözlem yapmalıdır. Hızlı değişmeyi takip edebilmek amacıyla bu çalışmayı, rutin ve zorunlu hale getiren bir sistem devreye sokulmalıdır.[/toggle]

[toggle title=’I. Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı Katılımcı Listesi’]  

Katılımcı

Kurum-Kuruluş

Abdi Dölek

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Adnan Diler

Muğla Üniversitesi

Akın Aksu

Akdeniz Üniversitesi

Ali Kırlı

Peninsula Tours

Aydoğan Aydoğdu

Ege Üniversitesi

Burhan Kılıç

Muğla Üniversitesi

Cafer Topaloğlu

Dokuz Eylül Üniversitesi

Cevdet Avcıkurt

Balıkesir Üniversitesi

Çağıl Hale Özel

Anadolu Üniversitesi

Çiğdem Sarı Fraser

TÜRSAB Bodrum

Deniz Taş

La Blanche Hotel

Deniz Yüncü

Anadolu Üniversitesi

Efe Mısırlı

Sisma Danışmanlık

Filiz Özkan

THY Galileo Türkiye

Füsun İstanbullu Dinçer

İstanbul Üniversitesi

Gülşah Çeken

Muğla Üniversitesi

H.Rafet Yüncü

Anadolu Üniversitesi

Hakan Boz

Zeytin Ada Oteli

Hakan Çetiner

Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu Mezunlar Derneği

Hasan Işın Dener

Çankaya Üniversitesi

Hüseyin Çekeni

Muğla Üniversites

Hüseyin Yıldırım

Detay Yayıncılık

Işıl Arıkan Saltık

Muğla Üniversitesi

İlhan Açıkgöz

GETOB & TUROFED

İrfan Mısırlı

Sisma Danışmanlık

İsmail Kızılırmak

Karadeniz Teknik Üniversitesi

İsmail N. Özbozdağ

TÜRSAB Marmaris BYK

Kemal Birdir

Mersin Üniversitesi

Kerem Köfteoğlu

TUYED Başkanı

Kurtuluş Karamustafa

Erciyes Üniversitesi

Mahmut Demir

Muğla Üniversitesi

Mahmut Evkuran

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Mehmet Ayaz

Bodrum Ticaret Odası

Mehmet Yeşiltaş

Gazi Üniversitesi

Meryem Akoğlan Kozak

Anadolu Üniversitesi

Metin Kozak

Muğla Universitesi

Mithat Zeki Dinçer

İstanbul Üniversitesi

Muammer Tuna

Muğla Üniversitesi

Murat Selim Selvi

Düzce Üniversitesi

Mustafa Çakır

Anadolu Üniversitesi

Mustafa Kınsız

Muğla Üniversitesi

Nazmi Kozak

Anadolu Üniversitesi

Nedim Akbayrak

Aydın Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Mezunları Derneği

Nurgün Oktik

Muğla Üniversitesi

Nursin Namlı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Nüzhet Kahraman

İstanbul Ticaret Üniversitesi

Oktay Emir

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Oktay Varlıer

Turizm Yatırımcıları Derneği

Özer Şahin

Muğla Üniversitesi

Özgür Özer

Muğla Üniversitesi

Özkan Tütüncü

Dokuz Eylül Üniversitesi

Rüştü Tezcan

Bodrum Deniz Ticaret Odası

S.Raif Aksöz

Balıkesir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Mezunları Derneği

Salih Kuşluvan

Nevşehir Üniversitesi

Selahattin Karadeniz

Ataşe Tours

Selim Kanmaz

La Blanche Hotel

Şevki Kömür

Muğla Üniversitesi

Şevki Ulema

Erciyes Üniversitesi

Tuğba Güner

Muğla Üniversitesi

Ümit Y. Atalay

Richmond Noa Hotels

Yusuf Günaydın

Agean Dream Hotel

Zeynep Silahtaroğlu Baykal

SİLKAR A.Ş.

[/toggle]

[toggle title=’I. Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansının Ardından – Özkan Tütüncü’] [/toggle]