III. Konferans – Dalaman, 21-24 Nisan 2011

III. Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı

Konu Disiplin Olarak Turizmin Bilimsel Konumu
Tarih 21 – 24 Nisan 2011
Yer Dalaman, Muğla
Otel Dalaman Hilton Spa&Resort Otel
Koordinatörler Prof. Dr. Nazmi KOZAK – Prof. Dr. Metin KOZAK
Düzenleyenler Anadolu Üniversitesi Turizm Araştırma ve Uygulama Birimi
Muğla Üniversitesi Turizm Araştırma ve Uygulama Merkezi
Moderatör Dr. İrfan MISIRLI, SİSMA Danışmanlık, Ankara

 

[toggle title=’III. Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı Sonuç Bildirgesi’]

İki gün süren fikir geliştirme çalışmalarında dört ana başlık altında toparlanabilecek görüşler ortaya çıkmıştır. Turizm alanının uygulama yönü ağır basan bir özellik taşıdığı temel fikri, bilimleşme derecesine işaret eden bir disiplin olma, gelişme sürecinde olan bir bilim alanı olma ve bilimsel bir disiplin olmanın karakteristiklerini taşıyan olgun bir bilim olma görüşleri ileri sürülmüştür. Diğer bir deyişle, uygulama ağırlıklı bir çalışma alanından, olgun bir bilime doğru gelişme gösterdiği yönünde fikirler öne çıkmıştır.

Turizmin bir uygulama alanı olduğunu ileri süren görüşler, turizmin kendine özgü bir kuramının bulunmadığına değinerek araştırmacıların uygulamaya yönelik çalışmalarında, turizm ile ilgili olgulara egemen anlayış çerçevesinde genel işletme kuramları ve bazen de diğer bilim dallarının kuramlarını kullanarak yaklaştıklarını belirtmişlerdir. Tüm bunları gerçekleştirirken diğer sosyal bilim alanlarındaki yöntem anlayışını uyguladıklarını, yapılan çalışmaların sonuçlarında özellikle uygulanabilir ve kuramsal katkının ortaya konmasını hedeflediklerini, ancak sonuçta çalışmaların sektöre yönelik yapıldığını vurgulamışlardır.

Turizm çalışma alanının bir disiplin olduğunu savunanlar, çalışma anlayışı ve bilgi üretme anlayışı açısından turizm alanının bir disiplin olmak açısından yeterli birikime sahip olduğu ancak bağımsız bir bilim alanı olmak açısından görece olgunlaşmış olan diğer sosyal bilim alanlarına kıyasla belirli bir teorik noktadan hareketle oluşturulmuş olan yöntemsel yaklaşıma, bilim üretme ve aktarma geleneğine sahip olmadığına değinilmişlerdir.

Turizmin olgun bir bilim olma sürecinde olduğuna ilişkin görüş bildirenlere göre, sosyoloji, psikoloji, ekonomi vb. bilim alanlarında çalışanların doğrudan araştırmaya konu etmedikleri bazı olguları odağa alarak ve bunları araştırırken de ortak bir takım varsayımlar benimsedikleri görülmektedir. Ancak, bu araştırmaları yönlendiren veya disipline eden kuramlardan yoksun oldukları ve bunun bir sonucu olarak genelleyici çıkarsamalar ileri süremedikleri görülmektedir. Bununla birlikte, sosyoloji, psikoloji, ekonomi, işletme gibi bilim alanlarından faydalanırken kuram ve yöntemleri olduğu gibi almak yerine kendine uyarlama, geliştirme ve yorumlama yoluna gitmektedir. Ayrıca, henüz yönlendirici kuramlara dönüşmüş olmasa da, özgün açılımlar yaptığı gözlemlenmektedir. Buradan hareketle, turizmin olgun bir bilim alanı olma sürecinde son yıllarda önemli mesafe kat ettiği ileri sürülmektedir.

Turizmin bir bilim alanı olduğunu ileri sürenlere göre, bir bilim olarak turizm genel anlamıyla, bu alandaki olayları bilimsel yöntemlerle inceleyen, araştıran, olayların sebep-sonuç ilişkilerini ortaya çıkaran çok yönlü, disiplinlerarası bir bilim dalıdır. Bu nedenle, turizm alanında yapılan çalışmalarda tek bir yöntemden bahsedilemez. Sosyal bilimler alanında değerlendirilen turizm, sosyal bilimlerin kullandığı nitel ve nicel yöntemleri kullanmaktadır. Turizm alanındaki çalışmalar, ulusal ve uluslararası düzeyde nicelik ve nitelik açısından hızla gelişmektedir. Ayrıca, fakültelerde bölüm ve enstitülerde anabilim dalı olarak temsil edilecek bilimsel olgunluk düzeyine erişmiştir.

Sonuç olarak, turizmin olgun bir bilim olma yolunda büyük bir mesafe kat ettiği genel görüşüne varılmıştır.[/toggle]

[toggle title=’III. Akademik Turizm Eğitimi Arama Katılımcı Listesi’]

Adı – Soyadı           

Unvan

Üniversite/Kurum

Alper Aslan

Arş.Gör.

Dokuz Eylül Üniversitesi

Bahattin Özdemir

Yard.Doç.Dr.

Akdeniz Üniversitesi

Bahattin Rızaoğlu

Prof.Dr.

Adnan Menderes Üniversitesi

Cevdet Yılmaz

Yard.Doç.Dr.

Süleyman Demirel Üniversitesi

Duygu Babat

Arş.Gör.

Muğla Üniversitesi

Duygu Yetgin

Öğr.Gör.

Anadolu Üniversitesi

Eylin Babacan

Arş.Gör.Dr.

Muğla Üniversitesi

Füsun I. Dinçer

Prof.Dr.

İstanbul Üniversitesi

Gözde Türktarhan

Arş.Gör.

Anadolu Üniversitesi

Hasan Işın Dener

Prof.Dr.

Çankaya Üniversitesi

Hasan Şen

Yard.Doç.Dr.

Muğla Üniversitesi

Hüseyin Gül

Prof.Dr.

Süleyman Demirel Üniversitesi

Hüseyin Yıldırım  

Detay Yayıncılık

İbrahim Birkan

Doç.Dr.

Başkent Üniversitesi

İrfan Mısırlı

Dr.

Sisma Danışmanık

Mahmut Demir

Yard.Doç.Dr.

Muğla Üniversitesi

Mehmet Barca

Prof.Dr.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Mehmet Elgin

Prof.Dr.

Muğla Üniversitesi

Mehmet Özdemir

Prof.Dr.

T.C. Merkez Bankası

Mehmet Yeşiltaş

Doç.Dr.

Gazi Üniversitesi

Meral Korzay

Prof.Dr.

Boğaziçi Üniversitesi

Meryem A. Kozak

Prof.Dr.

Anadolu Üniversitesi

Metin Argan

Doç.Dr.

Anadolu Üniversitesi

Metin Kozak

Prof.Dr.

Muğla Üniversitesi

Metin Teberler

Doç.Dr.

İstanbul Teknik Üniversitesi

Mithat Zeki Dinçer

Prof.Dr.

İstanbul Üniversitesi

Muammer Tuna  

Prof.Dr.

Muğla Üniversitesi

Murat Çuhadar

Yard.Doç.Dr.

Süleyman Demirel Üniversitesi

Nazmi Kozak

Doç.Dr.

Anadolu Üniversitesi

Nebil Reyhani

Doç.Dr.

Muğla Üniversitesi

Necdet Hacioğlu

Prof.Dr.

Balıkesir Üniversitesi

Nüzhet Kahraman

Prof.Dr.

İstanbul Ticaret Üniversitesi

Oktay Emir

Yard.Doç.Dr.

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Özkan Tütüncü

Prof.Dr.

Dokuz Eylül Üniversitesi

Şirvan Şen Demir

Öğr.Gör.Dr.

Muğla Üniversitesi

Talip Kabadayı

Doç.Dr.

Adnan Menderes Üniversitesi

Yeşim Coşar

Öğr.Gör.

Muğla Üniversitesi

[/toggle]