XIII. Konferans – İzmir, 02-05 Mayıs 2019

XIII. Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı

Konu 21. Yüzyılda Turizm ve Otelcilik Eğitimi
Tarih 02-05 Mayıs 2019
Yer İzmir, TÜRKİYE
Mekan: Club Resort Atlantis, İzmir, TÜRKİYE
Koordinatörler Prof. Dr. Metin KOZAK – Prof. Dr. Nazmi KOZAK
Düzenleyen Anatolia Turizm Akademisi – Dokuz Eylül Üniversitesi
Moderatör Dr. İrfan MISIRLI

                          MAYA_LOGO    ATLANTIS_LOGO

[toggle title=’XIII. Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı Sonuç Bildirgesi’] 

21. Yüzyılda Turizm ve Otelcilik Eğitimi

Ortak Akıl Arama Toplantısı

(İzmir/TÜRKİYE, 05 Mayıs 2019)

2009 yılından bu yana düzenlenen 13. Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferanslarının 13’üncüsü, Seferihisar’ın Sığacık beldesinde faaliyet gösteren Club Resort Atlantis Sığacık tesislerinde yapıldı. 21. Yüzyılda Turizm ve Otelcilik Eğitimi Nasıl Olmalı?” başlığı altında gerçekleştirilen arama konferansından ulaşılan sonuçlar “SIĞACIK BİLDİRGESİ” başlığı altında kamuoyu ile paylaşıldı.

2009 yılından bu yana düzenlenen 13. Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferanslarının 13’üncüsü, Seferihisar’ın Sığacık beldesinde faaliyet gösteren Club Resort Atlantis Sığacık tesislerinde yapıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi’nin organizasyonunda ve Anatolia Turizm Akademisi’nin akademik desteği ile 2-5 Mayıs 2019 tarihlerinde düzenlendi. Arama Konferansı, Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi İrfan Mısırlı’nın moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

“21. Yüzyılda Turizm ve Otelcilik Eğitimi Nasıl Olmalıdır? teması altında gerçekleştirilen arama konferansında geleceğin turizm ve otelcilik eğitimine ilişkin sonuçlar “Eğitim-Öğretim”, “Kurumsal Dönüşüm”, “Sektör-Eğitim Kurumları İşbirliği” ve “Eğitim Yöntemi ve Teknolojileri” başlıklarında ortaya konuldu. Arama konferansı sonuçları “Sığacık Bildirgesi” olarak kamuoyu ile paylaşıldı.

Turizm eğitiminde Endüstri 4.0

13. Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı’nda ulaşılan ilk sonuç, Endüstri 4.0’in her alanda olduğu gibi turizm eğitimine önemli oranda etkileyeceği oldu. Bu başlık altında ortaya konulan tespitler arasında; turizm eğitim/öğretim programları, beklentileri, davranış kalıpları ve profili hızla değişen yeni kuşakların ihtiyaçlarına göre şekilleneceği yer aldı. Ek olarak, eğitim/öğretim programları, öğrencilerin yönelimlerine uygun olacak şekilde kişiselleştirilerek zaman verimliliği esasına göre şekilleneceği, öğrencilerin sektörde azami deneyim kazanmalarına imkan tanırken, eğitim öğretim kurumlarında verilen teorik dersler daha kompakt bir hal alacağı; programlarda dijital teknolojilerin eğitim amaçlı kullanımının artacağı; eğitim/öğretim programlarındaki derslerin girişimcilik ve yenilikçilik bakış açısıyla ve dijital teknolojilerin kullanımına dayalı biçimde işleneceği; uluslararası işbirlikleri ile çift diplomalı eğitim öğretim programları geliştirilerek, araştırma ağırlıklı akademik eğitim ile uygulamalı ağırlıklı akademik eğitimin birbirinden ayrılacağı öngörülmüştür.

Zaman ve mekâna bağlı olmayan eğitim

Arama konferansında kurumsal dönüşüm başlığı altında ulaşılan en önemli sonuç, gelecekte eğitimin zaman ve mekâna bağlı olmaksızın yapılacağı, bu bağlamda mevcut sınıf ortamındaki eğitiminin ortadan kalkacağı oldu. Kurumsal dönüşüm başlığı altında elde edilen sonuçlar arasında; gelecekteki turizm eğitiminin öncelikle insani boyuttaki yeteneklerin geliştirilmesine (etik, empati, duygu kontrolü, beşeri ilişkiler vb.) önem veren bir çerçevede yürütüleceği; yöntemsel dönüşüm boyutu ise dijital eğitim ve online eğitim yöntemleri kullanılarak gerçekleştirileceği ve yapısal boyutta uzmanlaşma; uluslararası entegrasyonlar, zaman ve mekânlardan uzak dijital yapıların ve network çalışmalarının yoğunlaştığı bir dönüşümün gerçekleşeceği öngörüleri yapıldı.

Sektörel ihtiyaçlara uygun eğitim

Günümüzde olduğu gibi gelecekte de turizm ve otelcilik eğitiminin sektörel beklentilere uygunluğunun önemli olmaya devam edeceği arama konferansında ulaşılan sonuçlar arasında yer aldı. Bu başlık altında ulaşılan sonuçlar arasında; insan kaynakları turizm ve otelcilik başarısının en önemli unsuru olduğu için, turizm rekabet gücü yükselen bir endüstri olmayı devam ettireceği; eğitim kurumları sektör işbirliğinde endüstrinin katkısı, eğitimin kalitesinin artmasına ve endüstrinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek insan gücünün yetiştirilmesine imkân sağlayacağı; eğitim kurumları ile sektör işbirliğinde turizm eğitimcilerinin katkısı, sektörün yeni üretilen bilgilerden ve teorik gelişmelerden haberdar olmasını ve yönetici yetkinliklerin geliştirilmesini sağlayabileceği; eğitim kurumları turizm sektörü işbirliğinin sürekliliğinin ve kurumsallaşmasının sağlanmasıyla hem eğitim kurumlarının sektörel gelişmelerden haberdar olacağı hem de sektörün iyi uygulamaları ve teorik bilgileri öğrenme fırsatını bulabileceği öngürüldü.

Teknoloji temelli eğitim

Gelecekte verilen eğitimin yöntemi ve teknolojileri konusunda ortaya konulan en önemli sonuç da, eğitimin gelecekte bütünüyle teknoloji temelli olacağı oldu. Ayrıca, önümüzdeki yakın dönemde yaşam biçimi, eğitim sistemi ve iş yaşamı yoğun bir biçimde teknolojik dönüşüme uygun yöntem ve araçlar gelişecek ve her düzeyde turizm eğitiminde bunlardan yararlanılması kaçınılmaz olacağı; özellikle eğitim ve öğrenme biçim ve süreçlerini dönüştürecek bu yöntem ve araçlarla, söz konusu süreçler büyük oranda teknoloji temelli hale geleceği; böylece zaman ve mekan sınırlılıkları aşılmış olacağından, bu eğitimlere erişimin de kolaylaşacağı öngörüldü. Bu bağlamda, eğitim yöntemleri ve teknolojileri alanında yapılan çalışma, özellikle öğretim programları ve dönüşüm alanlarında yapılacak çalışmalarda kullanılabilecek fırsatlar ve yollar ortaya koymada rehberlik yapabileceği ifade edildi. [/toggle]

[toggle title=’XIII. Akademik Turizm Eğitimi Arama Katılımcı Listesi’]

      Adı Soyadı

Kurum/Kuruluş

Aslı Özen

Dokuz Eylül Üniversitesi

Atila Yüksel

Adnan Menderes Üniversitesi

Atilla Akbaba

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Avşar Kurgun

Dokuz Eylül Üniversitesi

Ayça Öztürk

Dokuz Eylül Üniversitesi

Beykan Çizel

Akdeniz Üniversitesi

Bilge Kasırga İpek

İpek Danışmanlık

Bilgehan Gülcan

Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi

Cüneyt Mengü

Mercan Turizm

Demet Ceyhan

Antalya Bilim Üniversitesi

Ebru Güneren Özdemir

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Ebru Günlü Küçükaltan

Dokuz Eylül Üniversitesi

Ebrucan Kahraman

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği

Fatma Bike Kocaoğlu

Antalya Bilim Üniversitesi

Funda Bagana

Club Resort Atlantis

Göknil Nur Koçak

Mersin Üniversitesi

Hanım Kader Şanlıöz Özgen

Özyeğin Üniversitesi

Hilmi Yüksel

Dokuz Eylül Üniversitesi

İbrahim Boz

Toros Üniversitesi

İrfan Mısırlı

Kastamonu Üniversitesi

Meryem Akoğlan Kozak,  

Anadolu Üniversitesi

Metin Kozak

Dokuz Eylül Üniversitesi

Mustafa Tepeci

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Muzaffer Tağıl  

Kaya İzmir Thermal & Convention Hotel

Nazım Çokişler

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Nazmi Kozak

Anadolu Üniversitesi

Orhan Yücel

Club Resort Atlantis

Osman Nuri Özdoğan

Adnan Menderes Üniversitesi

Özkan Tütüncü

Dokuz Eylül Üniversitesi

Pınar Işıldar

Dokuz Eylül Üniversitesi

Teoman Alemdar

Özyeğin Üniversitesi

[/toggle]