IV. Konferans – Marmaris, 27-30 Ekim 2011

IV. Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı

Konu Turizm Konulu Akademik Ders Kitapları
Tarih 27 – 30 Ekim 2011
Yer Marmaris, Muğla
Otel Grand Yazıcı Mares Otel, Marmaris
Koordinatörler Prof. Dr. Nazmi KOZAK – Prof. Dr. Metin KOZAK
Düzenleyen Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi
Moderatör Dr. İrfan MISIRLI, SİSMA Danışmanlık, Ankara

 

[toggle title=’IV. Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı Sonuç Bildirgesi’]

27-30 Ekim 2011 tarihleri arasında Marmaris Grand Yazıcı Mares Oteli’nde gerçekleştirilen 4. Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı’nda akademik ders kitabının yazımına, yayımına ve dağıtımına ilişkin sorunlar tartışılmış ve bu sorunların çözümüne yönelik beş farklı boyutu irdeleyen çalışma grupları oluşturulmuştur. Bu gruplar sırasıyla; etik, kitap yazım yöntemi, okuyucu, yazar ve yayınevi alanlarında yer alan sorunları irdelemiş ve aşağıdaki sonuçlara ulaşmışlardır.

Etik konusunda “TÜBA Bilimsel Doğruluk İlkeleri” adlı çalışmanın yazar ve yayınevlerine kaynaklık edeceği saptanmıştır. Yayınevlerinin, kitap basımı konusunda kendilerine başvuran yazar için, “TÜBA Bilimsel Doğruluk İlkeleri”ni taahhütname haline getirerek, yazar tarafından bunlara uyulacağının garanti edilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmaları önerilmektedir. Yazarın ilgili ilkeleri içselleştirmesi gerekmektedir. Ayrıca üniversitelerdeki etik kurulların daha etkin hale getirilmesi konusunda fikir birliğine varılmıştır.

Turizm konulu akademik ders kitabının okuyucu boyutu ile ilgili olarak yazar ve yayınevleri ayrıntılı bir şekilde okuyucuların (öğrencilerin) özellikleri, istekleri, beklentileri ve ümitlerini öğrenmek için bilgi toplamalı ve bu bilgileri değerlendirmelidir. Elektronik kitap ve açık erişim programlarının üniversitelerde kullanıma açık olarak yaygınlaştırılması önerilmektedir. Bu konuda yayınevlerinin teknolojiye ayak uydurmaları ve bu bağlamda çalışmalar yapmaları gerekmektedir. Ders kitabı fiyatının, okuyucunun (öğrenci) satın alma gücüne göre tekrar gözden geçirilmesi önerilmektedir.

Yayınevlerine ilişkin farklı sorunlar yaşanmaktadır. Yayınevlerinin uzmanlaşamaması, kurumsallaşamaması, kar marjının düşük olması, korsan yayıncılık ve izinsiz fotokopi gibi sorunlar ders kitabının yayımını doğrudan etkileyen olumsuzluklar olarak saptanmıştır. Bu sorunlara çözüm önerileri olarak uzmanlaşmanın ve yayıncılığın kurumsallaşmasının teşvik edilmesi, korsan yayıncılığın önüne geçilmesi, öğretim elemanlarının korsan yayıncılığa daha fazla duyarlı olması, editörlük sistemine ilişkin alınabilecek önlemlerin geliştirilmesi önerilmiştir.

Yazarın kariyer kaygısı, itibar kazanma, gelir elde etme, editörlü kitaplarda yer alma, birikimi aktarma, ders kitabı eksiğini giderme ile ilgili sorunları olduğu saptanmıştır. Yazarın alanında yeterince bilgiye sahip olmadan uzmanlık alanı dışında yayın yapmaması, Türkçe dilini doğru ve anlaşılır kullanması, gerektiğinde editöryal destek alması önerilmektedir. Ayrıca uzmanlık alanlarına göre iletişim ağının oluşturulması uygun görülmektedir.

Yazım konusunda ders kitabının içeriğinin program çıktılarına, dersin amaçlarına ve hedef kitle özelliklerine göre belirlenmesi gerektiği saptanmıştır. Ders kitabı yazarken uygulamalı ve kuramsal dersler farklı tasarım ilkeleri çerçevesinde ele alınmalıdır. Ders kitabının anlatım dili, öğrencinin anlayacağı ve ortak terminolojiyi dikkate alacak şekilde yapılandırılmalı, içerik hazırlarken etik kurallara uyulmalı, gerek öğrenen gerekse sektörün gereksinimini karşılayacak biçimde tasarlanmalıdır. Ayrıca bir ders kitabı hazırlama rehberinin oluşturulması önerilmektedir.[/toggle]

[toggle title=’IV. Akademik Turizm Eğitimi Arama Katılımcı Listesi’]

Adı – Soyadı

Unvan

Üniversite/Kurum

Adnan TÜRKSOY

Doç. Dr.

Ege Üniversitesi

Aslıhan AYKAÇ

Yrd. Doç. Dr.

Ege Üniversitesi

Ayşe Baş COLLINS

Doç. Dr.

Bilkent Üniversitesi

Bahattin ÖZDEMİR

Doç. Dr.

Akdeniz Üniversitesi

Bahattin RIZAOĞLU

Prof. Dr.

Adnan Menderes Üniversitesi

Barış SEYHAN

Arş. Gör.

Anadolu Üniversitesi

Çağatay ÜNÜSAN

Prof. Dr.

KTO Karatay Üniversitesi

Duygu BABAT

Arş. Gör.

Muğla Üniversitesi

Ebru GÜNLÜ

Doç. Dr.

Dokuz Eylül Üniversitesi

Emrullah TÖREN

Arş. Gör.

Anadolu Üniversitesi

Eylin BABACAN

Arş. Gör. Dr.

Muğla Üniversitesi

H. Rafet YÜNCÜ

Yrd. Doç. Dr.

Anadolu Üniversitesi

Hasan ŞEN

Yrd. Doç. Dr.

Muğla Üniversitesi

Hatice Kübra BAHŞİŞOĞLU

Yrd. Doç. Dr.

Muğla Üniversitesi

Hüseyin YILDIRIM

Yayıncı

Detay Yayıncılık

Işıl ÖZGEN

Yrd. Doç. Dr.

Dokuz Eylül Üniversitesi

İbrahim AKYOL

Yayıncı

Maya Akademi Yayıncılık

İrem ERDEM AYDIN

Arş. Gör. Dr.

Anadolu Üniversitesi

Mahmut DEMİR

Yrd. Doç. Dr.

Muğla Üniversitesi

Maria D. ALVAREZ

Doç. Dr.

Boğaziçi Üniversitesi

Mehmet Han ERGÜVEN

Yrd. Doç. Dr.

Kırklareli Üniversitesi

Mehmet ÖZDEMİR

Dr.

Anadolu Üniversitesi

Mehmet YEŞİLTAŞ

Doç. Dr.

Gazi Üniversitesi

Metin ARGAN

Doç. Dr.

Anadolu Üniversitesi

Metin KOZAK

Prof. Dr.

Muğla Üniversitesi

Metin TEBERLER

Doç. Dr.

İstanbul Teknik Üniversitesi

Muammer TUNA

Prof. Dr.

Muğla Üniversitesi

Müjgan BOZKAYA

Doç. Dr.

Anadolu Üniversitesi

Nazmi KOZAK

Prof. Dr.

Anadolu Üniversitesi

Necdet HACIOĞLU

Prof. Dr.

Balıkesir Üniversitesi

Nur KULAKOĞLU

Arş. Gör.

Muğla Üniversitesi

Oktay EMİR

Yrd. Doç. Dr.

Anadolu Üniversitesi

Oya Aytemiz SEYMEN

Prof. Dr.

Balıkesir Üniversitesi

Özkan TÜTÜNCÜ

Prof. Dr.

Dokuz Eylül Üniversitesi

Sabah BALTA

Doç. Dr.

Yaşar Üniversitesi

[/toggle]

[toggle title=’IV. Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansının Ardından – Metin Teberler’] [/toggle]