XII. Konferans – Girne, 24-25 Ocak 2017

XII. Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı

Konu KKTC Turizminin Geçmişi, Mevcut Durumu ve Gelecekle İlgili Vizyonunun Belirlenmesi
Tarih 24-25 Ocak 2017
Yer Girne, KKTC
Mekan: Acapulco Resort Convention Spa Hotel, Girne, KKTC
Koordinatörler Dimağ ÇAĞINER – Prof. Dr. Metin KOZAK – Prof. Dr. Abdullah Yücel ÖZTOPRAK – Prof. Dr. Nazmi KOZAK
Düzenleyen Anatolia Turizm Akademisi – Uluslararası Final Üniversitesi
Moderatör Prof. Dr. Özkan TÜTÜNCÜ

[toggle title=’XII. Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı Sonuç Bildirgesi’] 

“KKTC Turizminin Geçmişi, Mevcut Durumu ve Gelecekle İlgili Vizyonunun Belirlenmesi”

Ortak Akıl Arama Toplantısı

(Girne/KKTC, 25 Ocak 2017)

24–25 Ocak 2017 tarihleri arasında Girne’de gerçekleştirilen ve iki gün süren 12. Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı’na KKTC ve Türkiye’den akademisyenler, sektör temsilcileri ve kamu görevlileri katılmıştır. Başarılı geçen toplantıda oluşturulan komisyon raporları sonucunda beş farklı konuda bir sonuç raporunun hazırlanması uygun görülmüştür. Bunlar siyasi çözümsüzlük, master plan, ulaşım, çarpık yapılaşma ve çevre konularında olup, herbiri kısaca aşağıda yer almaktadır.

Kıbrıs’ta yaşanan siyasi çözümsüzlük konusu; uluslararası düzeyde tanınırlığın olmaması, ambargo, KKTC’ye doğrudan ulaşım eksikliği, markalaşma sorunu, sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin dikkate alınmaması ve istikrarsızlık başlıkları altında ele alınmıştır. Bunlardan en önemlilerinden biri olan ambargoları etkisizleştirmek için siyasi erkten arındırılmış bir üst turizm örgütünün kurulması önerilmektedir. Buna ek olarak çözüme etki sağlayacak tanıtım, lobi ve internet kaynaklarının etkin kullanımı sağlanmalıdır.

KKTC’nin büyük sektörlerinden biri olan turizmin sürdürülebilir bir kalkınma modeli ile gerçekleştirilmesi önem teşkil etmektedir. Turizm doğal ve sosyo-kültürel varlıkların sürdürülebileceği bir yaklaşımla yönetilmelidir. Bu amaçla bir turizm master planına ihtiyaç vardır. Bu master planı içerisinde özellikli olarak turizmde yer alacak iş gücünün planlanması ve eğitimlerinin sağlanması, tanıtım, pazarlama, yurtdışı etkileşimi için teknolojilerin etkin bir şekilde kullanılması, turizm kaynaklarının araştırılması ve turizm envanterinin çıkarılması ve turizm ürünlerinin oluşturulması, kayıt dışı turizm ekonomisinin kayıt altına alınması önerilmektedir. Mevcut master planı yanı sıra, tematik veya lokasyona bağlı master planlarının da hazırlanması gerekmektedir. Bununla birlikte planların güncellenmesi, uygulanması ve izlenmesi süreci de önem arz etmektedir.

KKTC’nin turizmdeki en önemli sorunlarından biri olan ulaşım, ulusal ve uluslararası boyutta değerlendirilmiştir. Uluslararası boyutta halen uygulanmakta olan Türkiye üzerinden “touch-down” uygulaması yelpazesinin genişletilmesi, buna ek olarak Güney Kıbrıs kesiminde bulunan havalimanlarının daha verimli bir şekilde kullanılabilme olanaklarının araştırılması ve hedef Akdeniz ülkeleri ile Türkiye’den denizyolu ulaşımının güçlendirilerek geliştirilmesi önerilmektedir. Ulusal boyutta ise yasal alandaki engellerin kaldırılması başta olmak üzere rekabet ortamının artırılarak ulaşım kalitesinin iyileştirilmesi ve alternatif ulaşım olanaklarına (hafif raylı sistem ve deniz ulaşımı gibi) yönelinmesi önerilmektedir.

Sahil şeritlerinin kullanımına yönelik olarak; ilçelerde halk plajlarını kullanımının ve kalitesinin artırılması, sosyal tesislerin açılması, düzenlenecek olan rekreasyon alanlarında kültürel aktivitelerin organizasyonu, sahil şeritlerinin halkın erişimine açık olması, kullanıma özendirilmesi, kapalı ve oteller tarafından kullanılan sahillerden halkın ve turistlerin ücretsiz yararlanmasının sağlayıcı tedbirlerin alınması sonucuna ulaşılmıştır. Çarpık yapılaşma kapsamında önerilen çözümler şunlardır: Yeni yapılacak binalar için kültürel mirası yansıtacak uygun yapılaşma ile ilgili mevzuatın hazırlanması ve uygulanması, mevcut yapıların kültürel kimliğe uygun şekle dönüştürülmesi, kültürel dokunun korunarak küçük aile işletmelerinin teşvik edilmesi, mekânsal yapı yoğunluğu ve kat irtifakındaki ihlallerin engellenmesi için dönemsel emirnamelere son verilerek standart kat uygulamasının getirilmesi, turizm, kentleşme ve diğer ekonomik faaliyetler için ülkesel fiziki yerleşim planlarının hazırlanması, üst yapı ve alt yapı yatırımlarının örtüşmesi, kıyıların bir plan çerçevesinde korunması gerekmektedir. Kısa vadede alınacak tedbirlerden önemli olarak görülen konu ise taş ocaklarının turizm bölgelerine yakın alanlarda olmasının engellenmesi olarak görülmektedir.

KKTC içindeki mevcut çevre sorunlarının giderilmesi için yaygın ve örgün düzeyde çevre ve turizm bilincinin geliştirilmesi, elektrik santrallerinin olumsuz etkilerinin giderilmesi, manzaraların korunması, görüntü ve gürültü kirliliğinin ortadan kaldırılması, milli parkların yeniden ele alınması, peyzaj düzenlemesine ve geri dönüşüm çalışmalarının başlatılması, yeraltı sularının kirlenmesinin engellenmesi, baz istasyonlarının şehir dışına çıkarılması, merkezi kanalizasyon ve arıtma sisteminin kurulması ve yaygınlaştırılması, toplu taşımacılığın teşvik edilmesi, taş ocaklarının ortaya çıkardığı çevresel sonuçlarının ortadan kaldırılması, flora ve faunanın korunması, tarım ilaçlarının kullanımının kontrol altına alınması, palmiye ve çam ağaçlarında görülen zararlıların ve denizde görülen balon balığı gibi doğal istilacıların çevreye zarar vermesinin önüne geçilmesi için etkin projelerin geliştirilerek yasalaştırılması ve bu konuda yerel yönetimlerin, ilgili bakanlıkların ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte çalışması gerekmektedir.

Alınan kararların KKTC turizm sektörüne yararlı olması dileğiyle!…[/toggle]

[toggle title=’XII. Akademik Turizm Eğitimi Arama Katılımcı Listesi’]

Ad Soyad                                                Kurum/Kuruluş

Adnan Khasman                                    Uluslararası Final Üniversitesi

Ahmet Özçelebi                                    Uluslararası Final Üniversitesi

Beykan Çizel                                          Akdeniz Üniversitesi

Çiğdem Cantaş                                      Uluslararası Final Üniversitesi

Çağlayan Sarıgül                                    Maestro Dmc

Fatih Günay                                           Kartaca Turizm

Fehmi Köfteoğlu                                    Turizm Gazetesi

Fethi Özboğaç                                       Kıbrıs Türk Otelciler Birliği

Gülseren Tezkol                                    Uluslararası Final Üniversitesi

Gürcem Semercioğlu                           Uluslararası Final Üniversitesi

Hakan Koyuncu                                     Uluslararası Final Üniversitesi

Hüseyin Yıldırım                                    Detay Yayıncılık

Mehmet Karay                                      Uluslararası Final Üniversitesi

Mehmet Kayruhan                               Uluslararası Final Üniversitesi

Mehmet Özdemir                                 Turban Turizm A. Ş. Eski Genel Müdürü

Mert Baştaş                                           Uluslararası Final Üniversitesi

Metin Kozak                                           Dokuz Eylül Üniversitesi

Minhat Yıldız                                          Cyprobus Transport

Mustafa Köprülü                                   Turizm ve Çevre Bakanlığı

Mustafa Tezel Tezel                             Uluslararası Final Üniversitesi

Nafiya Güden                                         Uluslararası Final Üniversitesi.

Nazmi Kozak                                          Anadolu Üniversitesi

Nezahat Doğan                                     Uluslararası Final Üniversitesi

Orhan Tolun                                           Kıbrıs Türk Seyahat Acentaları Birliği

Orhan Uludağ                                        Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

Özlem Gazi Küçük                                 New Dimension Tours & Insurance Agency

Pervin Taşel                                           Uluslararası Final Üniversitesi

Salim Akyürek                                        Uluslararası Final Üniversitesi

Seyhan Hasırcı                                       Uluslararası Final Üniversitesi

Tuğdem Hüdan                                     Uluslararası Final Üniversitesi

Ulus Kurt                                                Cyprobus Transport

Yalçın Vehit                                            Çevre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Emekli Müsteşarı

[/toggle]