Ana sayfa

Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansları

Akademik Turizm Eğitim Arama Konferansları Türkiye'de turizm alanında sürekli sürekli düzenlenen tek düşünce oluşumu platformudur. İlki 2009 yılında düzenlenen arama konferansları her seferinde turizm alanından farklı bir konuda gerçekleştirilmektedir. Şimdiye kadar düzenlenen 14 konferansta turizm eğitimi, turizmin çeşitlendirilmesi, destinasyon yönetimi  gibi pek çok konu incelenmiş ve elde edilen sonuçlar kitap olarak yayımlanmıştır.

 

 

Prof. Dr. Nazmi KOZAK  –  Prof. Dr. Metin KOZAK 
Koordinatörler