Ansiklopediler bilgiye erişmede ve bilginin sınıflandırılıp geniş kitlelere yayılmasında bir dönüm noktası olmuştur. Geçmişten gümümüze kadar bilginin özetlenip sunulması, saklanması, taşınması, bilgiyi derinleştirmede başlangıç noktası olması ve tasarımıyla evrensel veya toplam bilgiyi sembolize etmektedir (Yeo, 2001). Bilgiye hızlıca ulaşılmasını sağlayan kaynaklar arasında ansiklopedi, bilinmeyen bir konu hakkında genel bilgi edinmek isteyen ve araştırmanın temel bilgileri olan kavram, terim ve olaylarla ilgili tanımları bulmak için başvurulan araçlardır. Bu projede de Türkiye’de turizm alanında özel ansiklopedi eksikliğini giderebilecek, bir araştırmaya başlarken araştırılan konudaki kavram, terim ve olaylarla ilgili genel bilgileri ve tanımların bulunabileceği net ve kesin yanıtların alınabileceği kaynak oluşturmaktır. Türkiye Turizm Ansiklopedisi (TTA) kapsamında, açıklama, tanım, tarihçe, biyografi, farklı turizm ürünleri ile ilgili bilgiler, güncel durum ve konularla ilgili bilgiler açıklayıcı nitelikte ve uzman kişiler tarafından maddeler daha uzun makaleler biçiminde, daha fazla detayda bilgi içerecek şekilde alfabetik olarak sistematik dizinler ile birlikte hazırlanacaktır. Böylelikle, turizm disiplinini farklı yönleri ile ele alıp konu ile ilgili bilgileri bütün yönleriyle bir araya getirerek, maddelerin ya da makalelerin yazarları olarak, konuyla ilgili yetkin kişiler belirlenecektir.

  • Madde Önerin

    TTA projesi kapsamında değerlendirilmesini istediğiniz ansiklopedi maddesi ve bu maddeleri yazabilecek olası yazar önerilerinizi bu bağlantı aracılığıyla tarafımıza ulaştırabilirsiniz. Bunun …

  • Madde Yazarı Olun

    TTA projesi kapsamında ansiklopedi maddesi yazarı olmak ya da bir başka kişiyi yazar olarak önermek için başvurularınızı bu bağlantı aracılığıyla …

  • Fikirlerinizi Sunun

    TTA projesi ile ilgili paylaşmak istediğiniz tüm fikir, öneri ve şikayetlerinizi bu bağlantı aracılığıyla ulaştırabilirsiniz.   Fikirlerinizi sunabileceğiniz form ilerleyen …