Madde yazımı aşaması sona ermiştir. Katkıda bulunan bütün madde yazarlarına teşekkür ederiz.


Ansiklopediler bilgiye erişmede ve bilginin sınıflandırılıp geniş kitlelere yayılmasında bir dönüm noktası olmuştur. Geçmişten gümümüze kadar bilginin özetlenip sunulması, saklanması, taşınması, bilgiyi derinleştirmede başlangıç noktası olması ve tasarımıyla evrensel veya toplam bilgiyi sembolize etmektedir. Bilgiye hızlıca ulaşılmasını sağlayan kaynaklar arasında ansiklopedi, bilinmeyen bir konu hakkında genel bilgi edinmek isteyen ve araştırmanın temel bilgileri olan kavram, terim ve olaylarla ilgili tanımları bulmak için başvurulan araçlardır. Bu projede de Türkiye’de turizm alanında özel ansiklopedi eksikliğini giderebilecek, bir araştırmaya başlarken araştırılan konudaki kavram, terim ve olaylarla ilgili genel bilgileri ve tanımların bulunabileceği net ve kesin yanıtların alınabileceği kaynak oluşturmaktır. Türkiye Turizm Ansiklopedisi (TTA) kapsamında, açıklama, tanım, tarihçe, biyografi, farklı turizm ürünleri ile ilgili bilgiler, güncel durum ve konularla ilgili bilgiler açıklayıcı nitelikte ve uzman kişiler tarafından maddeler daha uzun makaleler biçiminde, daha fazla detayda bilgi içerecek şekilde alfabetik olarak sistematik dizinler ile birlikte hazırlanacaktır. Böylelikle, turizm disiplinini farklı yönleri ile ele alıp konu ile ilgili bilgileri bütün yönleriyle bir araya getirerek, maddelerin ya da makalelerin yazarları olarak, konuyla ilgili yetkin kişiler belirlenecektir.

Türkiye Turizm Ansiklopedisi I. Editörler Çalıştayı 11-14 Şubat 2019 tarihleri arasında, Aska Lara Resort ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.

Çalıştay Haber Metni

Genişletilmiş editörler toplantısı gerçekleştirildi.

Haberler

Görsel Gönderimi ve Görsel İzin Formu

Telif devir belgesi Word dosyası olarak aşağıda yer almaktadır. Dosya buradan indirilebilir. GÖRSEL İZİN FORMUİndir
Read More

Görsel Gönderimi ve İzin Formu

Türkiye Turizm Ansiklopedisi Yazarlarına Duyuru, Bir önceki mektubumuzda bildirdiğimiz üzere, Türkiye Turizm Ansiklopedisi ile ilgili gelişmeleri zaman zaman sizlere gönderilecek...
Read More

Madde yazım aşaması sona erdi

Türkiye Turizm Ansiklopedisinin madde yazım aşaması sona ermiştir. Bugüne kadar sekiz binden fazla madde yazılmıştır. 10 Mayıs 2021 tarihinden itibaren...
Read More

Yazarlara duyuru

Türkiye Turizm Ansiklopedisi, yayımlandığında bütünüyle ülke içinden olan yazarların katkısıyla hazırlanmış birkaç ansiklopediden biri olacaktır. Öyle sanıyoruz ki, ansiklopediye madde...
Read More

Telif belgelerini 30 Kasım 2020 tarihine kadar bekliyoruz.

Türkiye Turizm Ansiklopedisi'ne madde yazan 1970 yazara telif belgeleri ekipteki arkadaşlar tarafından gönderilmektedir. 20 Kasım 2020 tarihine kadar telif belgesi...
Read More

Yazmak istediğiniz madde var ise, bizimle irtibat kurunuz.

Yazmak istediğiniz madde var ise, bizimle irtibat kurunuz.
Read More

Proje ekibine yeni katılımlar

Proje ekibine İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'dan Dr. Öğr. Üyesi Serap Güzel Özdemir, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden Mehmet Tahir Dursun, Av. Su Köfteoğlu...
Read More

İkinci dönem madde yazımları başladı

Türkiye Turizm Ansiklopedisi'nde ikinci dönem madde yazımları başladı. İkinci dönem madde yazımlarında 30 farklı konuda altı bin dolayında madde yazılacak.
Read More

Proje ekibi genişlemeye devam ediyor…

Proje ekibine Kırklareli Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Onur Çakır, T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Leyla Şişik ve Nevşehir...
Read More

Proje ekibine yeni katılımlar…

Proje ekibi Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Aslı Emine Özen, Arş. Gör. Gökçe Yasemin Kozan, Arş. Gör. Handan Aytekin,...
Read More
1 2 3

35

Bölüm

32

Editör

2000

'e yakın Yazar

7500

'e yakın Madde