Yazarlara duyuru

Türkiye Turizm Ansiklopedisi, yayımlandığında bütünüyle ülke içinden olan yazarların katkısıyla hazırlanmış birkaç ansiklopediden biri olacaktır. Öyle sanıyoruz ki, ansiklopediye madde yazanların sayısı itibariyle Türkiye’de bir ilki oluşturacaktır. Zira şu aşamada Türkiye Turizm Ansiklopedisi’ne madde yazan yazar sayısı 2068’dir. Böylesine yüksek rakamdaki yazarların katkısıyla bir ansiklopedi hazırlamak bir yönüyle ayrıcalıklı durum iken diğer yönüyle de, doğal olarak, işleri zorlaştıran bir unsur olabilmektedir.

Madde yazarı sayısının fazlalığı dolayısıyla çok sayıdaki soru yazılı veya sözlü olarak bize ulaşmaktadır. Bizlere ulaşan soruları aşağıda yanıtlamaya çalıştık. Zaman zaman bu gibi bilgilendirme e postaları madde yazarlarına gönderilecektir.

BASKI SÜRECİ

Bize gelen sorular içerisinde önemli yer tutan sorulardan biri, ansiklopedinin ne zaman yayımlanacağı ile ilgidir.  Türkiye Turizm Ansiklopedisi çalışmaları resmi olarak 2016 yılında başladı. Madde yazımları ise 2019 yılından itibaren yapılmaktadır. Sekiz bin madde olarak yürütülen ansiklopedi çalışmasını en kısa sürede tamamlamak için çaba gösteriyoruz. Amacımız ansiklopediyi 2021 yılı içinde yayımlamaktır. 

YENİ MADDELERİN YAZIMI İÇİN SON TARİH, 07 MAYIS 2021’DİR

Yazımı gerçekleşmeyen bir grup madde ansiklopedinin resmi internet sayfasında ilan edilmiştir. Bu maddeleri yazmak isteyen yazarlara 07 Mayıs 2021 tarihine kadar süre verilmiştir. İlan edilen maddeleri şu internet adresinde görebilirsiniz: http://turkiyeturizmansiklopedisi.org

Mayıs ayı içinde ansiklopedi ciltlerinin sayfa düzeni çalışmaları başlayacağından yeni madde yazımı ve madde yazımlarında süre uzatımı söz konusu olamayacaktır.

KİŞİSEL BİLGİ DEĞİŞİKLİKLERİ

Zaman zaman kadın yazarlardan soyadı bilgilerinin güncellenmesi ile ilgili talepler gelmektedir. Bu içerikteki taleplerle ilgili uygulamamız şu şekildedir:

  1. Kadın yazarlarımızın soyadlarında madde yazımı sürecinde bir değişiklik olmuş ve bu kişiler yazar bilgilerini güncellemek istiyorlarsa, en geç 01 Temmuz 2021 tarihine kadar değişiklik taleplerini “Ad SOYAD SOYAD” veya “Ad SOYAD” şeklinde bildirmeleri gerekmektedir.
  2. Ansiklopedi maddelerinin yazar bilgilerinde UNVAN VE KURUM ADI GİBİ BİLGİLER YER ALMAYACAĞINDAN bu tür değişiklik bilgilerinin bildirilmesine gerek yoktur.

MADDELERLE İLGİLİ BİLGİLER

Yazmış olduğunuz;

  1. Kişi maddelerinde vefat edenler oldu ise, vefat tarihlerini,
  2. İşletme maddelerinde (otel, otobüs firması, yeme-içme işletmesi, dernek, vakıf, eğitim kurumu, vb.) kapananlar oldu ise, kapanma tarihlerini 01 Temmuz 2021 tarihine kadar bildirmenizi bekliyoruz.

ANSİKLOPERİNİN CİLT VE SAYFA SAYISI VE BASIM

Türkiye Turizm Ansiklopedisi’nin 5-6 bin sayfa ve 12-15 ciltten oluşacağı tahmin edilmektedir. Ansiklopedi ilk etapta sınırlı sayıda kağıt basılı olarak yayımlanması öngörülmektedir.

YAZIŞMA ADRESİ:

Gönderilen e-postaların karışmaması için yazışmalarda lütfen şu adresi tercih ediniz: turizmansiklopedisi@gmail.com