Projenin Doğuşu ve Gelişimi

Türkiye Turizm Ansiklopedisi (TTA) projesi, koordinatörler Nazmi Kozak ve Metin Kozak’ın yıllar içerisinde şekillendirdiği bir fikirdir. Türkiye dışında örneklerine rastlanan, turizm alanı ile ilgili ansiklopedilerin, Türkçe olarak hazırlanması gerekliliğiyse, bu fikrin önemini vurgular. Bu önemin ışığında yaklaşık iki yıl önce proje ile ilgili ilk hareketlilikler başlar. Bu doğrultuda devam eden çalışmalar 31 Temmuz 2016 tarihinde gözle görülür hale gelir (Görsel 1).

Görsel 1 – Proje ekibine atılan ilk e-posta

İlgili görselde görülen e-posta ile birlikte Prof. Dr. Nazmi Kozak, Prof. Dr. Metin Kozak, Yrd. Doç. Dr. Eylin Aktaş ve Öğr. Gör. Duygu Babat’tan oluşan ilk proje ekibi bir araya gelir. Bu aşamadan itibaren yaklaşık altı aylık yoğun bir çalışma ile birlikte bahsi geçen TÜBİTAK 1001 Proje Başvurusu Kasım 2016 tarihinde yapılır. Proje başvuru evrakları Ek1, Ek2, Ek3, Ek4 ve Ek5’te görülebilir.

Ek1 – TÜBİTAK 1001 Başvuru Formu Ek2 – Başvuru Formu Kaynakçası Ek3 – Destek Mektupları Ek4 – Etik Kurul Yazısı Ek5 – TÜBİTAK Başvuru Çıktısı


Proje evrakları teslim edildikten sonra ekip, başvuru sonucunu beklemeye başlar. Başvuru, ekibe ulaşan 26.04.2017 tarih ve 51109989-155.04-E.99761 sayılı yazıda belirtildiğine göre, “Temel Amacı; Türkiye turizminin ana unsurları içerisinde yer alan önemli kavram, kurum, kuruluş, olay ve kişilerin yer aldığı bir ansiklopedi oluşturmak olan, durum tespitine ve veri toplamaya yönelik rutin bir çalışma niteliğindeki projenin, araştırma projesi kriterlerine uygun olmaması” gerekçesiyle iade edilir. İlgili yazı Ek-5’te görülebilir. Bu sonuç ile birlikte ekip, projeyi kendi imkanları ile gerçekleştirmeye karar verir ve süreci yavaşlatır.

Ek5 – TÜBİTAK Değerlendirme Yazısı

14 Kasım 2017 günü, görülen lüzum üzerine, ekip konu üzerinde tekrar tartışarak, projenin elde olan imkanlarla yapılabileceğine ve ekibe eklemeler yapılmasına karar verir. Ertesi gün, yani 15 Kasım 2017‘da ise sosyal medya aracılığıyla projenin devam ettirildiği kamuoyuna duyurulur (Görsel 2).

Görsel 2 – Sosyal Medya Duyurusu

Bu tarihten üç gün sonra, 18 Kasım’da, proje ekibine katılacak yeni araştırmacılar saptanır. Bu sayede proje ekibi; Arş. Gör. Arzu Toker, Arş. Gör. Gözde Türktarhan, Arş. Gör. Çağdaş Aydın, Arş. Gör. Sonay Kaygalak Çelebi, Arş. Gör. Mehmet Ertaş, Arş. Gör. Soner Söyler, Arş. Gör. Burçin Kırlar Can ve Doktorant Ceren Aydın‘ın katılımıyla 13 kişiye çıkar. 20 Kasım 2017 tarihi itibarıyla proje internet sayfası hazırlığı tamamlanarak ve nihai duyuru yapılarak çeşitli mecralardan kamuoyu ile paylaşılır…

Proje ekibi, projenin doğuşu, ortaya çıkışı ve devam ettirilmesi noktasında, ne şekilde olursa olsun, bilerek ya da bilmeden katkı sağlamış herkese teşekkürlerini sunmaktadır. Devam eden süreçte proje ile ilgili tüm güncel haberlere, proje internet sayfası olan, https://www.anatoliajournal.com/turizmansiklopedisi/ adresinden ulaşılabilecektir.