Madde yazımı aşaması sona ermiştir. Katkıda bulunan bütün madde yazarlarına teşekkür ederiz.


Ansiklopediler bilgiye erişmede ve bilginin sınıflandırılıp geniş kitlelere yayılmasında bir dönüm noktası olmuştur. Geçmişten gümümüze kadar bilginin özetlenip sunulması, saklanması, taşınması, bilgiyi derinleştirmede başlangıç noktası olması ve tasarımıyla evrensel veya toplam bilgiyi sembolize etmektedir. Bilgiye hızlıca ulaşılmasını sağlayan kaynaklar arasında ansiklopedi, bilinmeyen bir konu hakkında genel bilgi edinmek isteyen ve araştırmanın temel bilgileri olan kavram, terim ve olaylarla ilgili tanımları bulmak için başvurulan araçlardır. Bu projede de Türkiye’de turizm alanında özel ansiklopedi eksikliğini giderebilecek, bir araştırmaya başlarken araştırılan konudaki kavram, terim ve olaylarla ilgili genel bilgileri ve tanımların bulunabileceği net ve kesin yanıtların alınabileceği kaynak oluşturmaktır. Türkiye Turizm Ansiklopedisi (TTA) kapsamında, açıklama, tanım, tarihçe, biyografi, farklı turizm ürünleri ile ilgili bilgiler, güncel durum ve konularla ilgili bilgiler açıklayıcı nitelikte ve uzman kişiler tarafından maddeler daha uzun makaleler biçiminde, daha fazla detayda bilgi içerecek şekilde alfabetik olarak sistematik dizinler ile birlikte hazırlanacaktır. Böylelikle, turizm disiplinini farklı yönleri ile ele alıp konu ile ilgili bilgileri bütün yönleriyle bir araya getirerek, maddelerin ya da makalelerin yazarları olarak, konuyla ilgili yetkin kişiler belirlenecektir.

Türkiye Turizm Ansiklopedisi I. Editörler Çalıştayı 11-14 Şubat 2019 tarihleri arasında, Aska Lara Resort ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.

Çalıştay Haber Metni

Genişletilmiş editörler toplantısı gerçekleştirildi.

Haberler

Bahattin Yücel proje ekibine katıldı.

Turizm eski bakanı ve TÜRSAB eski başkanı Bahattin Yücel proje danışmanları arasına katıldı.
Read More

I. Editörler Çalıştayı gerçekleştirildi.

Anatolia Turizm Akademisi tarafından hazırlanmakta olan Türkiye Turizm Ansiklopedisi’nin editörler toplantısı Antalya’da, Aska Lara Resort’te  gerçekleştirildi. Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi...
Read More

Genişletilmiş editörler toplantısı…

Türkiye Turizmi Ansiklopedisi ekibi, madde havuzu ile madde yazarı listelerine ve madde yazım şablonu çalışmalarına son şeklin verilebilmek amacıyla 11-14...
Read More

Proje ekibine yeni katılımlar…

Proje ekibi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Akkuş, Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Arş. Gör. Dr. Ahmet Uşaklı...
Read More

Proje ekibine yeni katılımlar…

Proje ekibi, Anadolu Üniversitesi'nden Doç. Dr. Dilek Acar ve Öğr. Gör. Dr. Dönüş Çiçek, Kocatepe Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Esra...
Read More

Proje ekibi genişlemeye devam ediyor…

Proje ekibi Anadolu Üniversitesi'nden Yard. Doç. Dr. Ebru Zencir'in katılımıyla birlikte 15 kişiye çıktı.
Read More

Proje internet sayfası yayına girdi.

20 Kasım 2017 tarihi itibarıyla proje internet sayfası hazırlığı tamamlanarak ve nihai duyuru yapılarak çeşitli mecralardan kamuoyu ile paylaşıldı.
Read More

Proje ekibi genişledi.

18 Kasım’da, proje ekibine katılacak yeni araştırmacılar saptandı. Bu sayede Prof. Dr. Nazmi Kozak ve Prof. Dr. Metin Kozak koordinatörlüğünde faaliyet gösterecek ekip;  Arş. Gör....
Read More

Kamuoyuna Duyuru!

15 Kasım’da sosyal medya aracılığıyla projenin devam ettirildiği kamuoyuna duyuruldu (Görsel 1). Görsel 1 – Sosyal Medya Duyurusu
Read More

Projenin, öz imkanlarla yapılmasına karar verildi.

14 Kasım 2017 günü, görülen lüzum üzerine, ekip konu üzerinde tekrar tartışarak, projenin elde olan imkanlarla yapılabileceğine ve ekibe eklemeler...
Read More

35

Bölüm

32

Editör

2000

'e yakın Yazar

7500

'e yakın Madde