Telif belgelerini 30 Kasım 2020 tarihine kadar bekliyoruz.
Türkiye Turizm Ansiklopedisi’ne madde yazan 1970 yazara telif belgeleri ekipteki arkadaşlar tarafından gönderilmektedir. 20 Kasım 2020 tarihine kadar telif belgesi ulaşmamış ise, bizimle irtibat kurunuz. Madde yazarlarına ekip arkadaşlarımız tarafından gönderilen formların onaylandıktan sonra 30 Kasım 2020 tarihine kadar nkozak@anadolu.edu.tr adresine ulaştırmanızı bekliyoruz.
Telif belgesi ulaşmayan maddelere Türkiye Turizm Ansiklopedisi‘nde yer verilemeyecektir.


Ansiklopediler bilgiye erişmede ve bilginin sınıflandırılıp geniş kitlelere yayılmasında bir dönüm noktası olmuştur. Geçmişten gümümüze kadar bilginin özetlenip sunulması, saklanması, taşınması, bilgiyi derinleştirmede başlangıç noktası olması ve tasarımıyla evrensel veya toplam bilgiyi sembolize etmektedir. Bilgiye hızlıca ulaşılmasını sağlayan kaynaklar arasında ansiklopedi, bilinmeyen bir konu hakkında genel bilgi edinmek isteyen ve araştırmanın temel bilgileri olan kavram, terim ve olaylarla ilgili tanımları bulmak için başvurulan araçlardır. Bu projede de Türkiye’de turizm alanında özel ansiklopedi eksikliğini giderebilecek, bir araştırmaya başlarken araştırılan konudaki kavram, terim ve olaylarla ilgili genel bilgileri ve tanımların bulunabileceği net ve kesin yanıtların alınabileceği kaynak oluşturmaktır. Türkiye Turizm Ansiklopedisi (TTA) kapsamında, açıklama, tanım, tarihçe, biyografi, farklı turizm ürünleri ile ilgili bilgiler, güncel durum ve konularla ilgili bilgiler açıklayıcı nitelikte ve uzman kişiler tarafından maddeler daha uzun makaleler biçiminde, daha fazla detayda bilgi içerecek şekilde alfabetik olarak sistematik dizinler ile birlikte hazırlanacaktır. Böylelikle, turizm disiplinini farklı yönleri ile ele alıp konu ile ilgili bilgileri bütün yönleriyle bir araya getirerek, maddelerin ya da makalelerin yazarları olarak, konuyla ilgili yetkin kişiler belirlenecektir.

Türkiye Turizm Ansiklopedisi I. Editörler Çalıştayı 11-14 Şubat 2019 tarihleri arasında, Aska Lara Resort ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.

Çalıştay Haber Metni

Genişletilmiş editörler toplantısı gerçekleştirildi.

Haberler

Proje ekibine yeni katılımlar…

Proje ekibi, Anadolu Üniversitesi'nden Doç. Dr. Dilek Acar ve Öğr. Gör. Dr. Dönüş Çiçek, Kocatepe Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Esra...
Read More

Proje ekibi genişlemeye devam ediyor…

Proje ekibi Anadolu Üniversitesi'nden Yard. Doç. Dr. Ebru Zencir'in katılımıyla birlikte 15 kişiye çıktı.
Read More

Proje internet sayfası yayına girdi.

20 Kasım 2017 tarihi itibarıyla proje internet sayfası hazırlığı tamamlanarak ve nihai duyuru yapılarak çeşitli mecralardan kamuoyu ile paylaşıldı.
Read More

Proje ekibi genişledi.

18 Kasım’da, proje ekibine katılacak yeni araştırmacılar saptandı. Bu sayede Prof. Dr. Nazmi Kozak ve Prof. Dr. Metin Kozak koordinatörlüğünde faaliyet gösterecek ekip;  Arş. Gör....
Read More

Kamuoyuna Duyuru!

15 Kasım’da sosyal medya aracılığıyla projenin devam ettirildiği kamuoyuna duyuruldu (Görsel 1). Görsel 1 – Sosyal Medya Duyurusu
Read More

Projenin, öz imkanlarla yapılmasına karar verildi.

14 Kasım 2017 günü, görülen lüzum üzerine, ekip konu üzerinde tekrar tartışarak, projenin elde olan imkanlarla yapılabileceğine ve ekibe eklemeler...
Read More

TÜBİTAK değerlendirme yazısı…

Başvuru, ekibe ulaşan 26.04.2017 tarih ve 51109989-155.04-E.99761 sayılı yazıda belirtildiğine göre, “Temel Amacı; Türkiye turizminin ana unsurları içerisinde yer alan...
Read More

TÜBİTAK 1001 proje başvurusu yapıldı.

Yaklaşık altı aylık yoğun bir çalışma ile birlikte bahsi geçen TÜBİTAK 1001 Proje Başvurusu yapıldı. Proje başvuru evrakları Ek1, Ek2,...
Read More

Proje ekibi kuruldu.

Türkiye Turizm Ansiklopedisi (TTA) projesi, koordinatörler Nazmi Kozak ve Metin Kozak’ın yıllar içerisinde şekillendirdiği bir fikirdir. Türkiye dışında örneklerine rastlanan, turizm...
Read More

35

Bölüm

32

Editör

2000

'e yakın Yazar

7500

'e yakın Madde