Seminerler ve Paneller

4. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi kapsamında iki farklı konuda seminerler ve yine iki farklı konuda paneller düzenlenecektir.


Seminerlerin ilki dokuz eylül üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Metin KOZAK tarafından verilecek “Araştırma Yöntemlerinde Yeni Eğilimler” konulu seminerdir.


İkinci seminer ise Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nazmi KOZAK tarafından “Türkiye Turizmi Sözlü Tarih Araştırması ve Bazı Gözlemler” konulu seminerdir.


Panellerin ilki “Lisansüstü Turizm Tezlerinde Danışmanlık Kurumu ve Önemi” konulu paneldir. Panelin konuşmacıları; Prof. Dr. Nazmi Kozak, Prof. Dr. Metin Kozak, Prof. Dr. İsmail Kızılırmak, Prof. Dr. Özkan Tütüncü ve Doç. Dr. Osman Nuri Özdoğan’dır.


İkinci panel ise “Doktora Öğrencilerinin Gözüyle Türkiye’de Lisansüstü Turizm Programları” konulu paneldir. Engin Bayraktaroğlu moderatörlüğünde gerçekleşecek olan panelin konuşmacıları Çağdaş Aydın, Gözde Yılmazdoğan, Sonay Kaygalak, Vedat Acar ve Zeynep Kurtulay’tır.

panel1-3