Paneller

4. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi kapsamında iki farklı panel düzenlenecektir.


Bunların ilki “Lisansüstü Turizm Tezlerinde Danışmanlık Kurumu ve Önemi” konulu paneldir. Panelin konuşmacıları; Prof. Dr. Nazmi Kozak, Prof. Dr. Metin Kozak, Prof. Dr. İsmail Kızılırmak, Prof. Dr. Özkan Tütüncü ve Doç. Dr. Osman Nuri Özdoğan’dır.


İkincisi ise “Doktora Öğrencilerinin Gözüyle Türkiye’de Lisansüstü Turizm Programları” konulu paneldir. Engin Bayraktaroğlu moderatörlüğünde gerçekleşecek olan panelin konuşmacıları Çağdaş Aydın, Gözde Yılmazdoğan, Sonay Kaygalak, Vedat Acar ve Zeynep Kurtulay’tır.

panel1-3