Ödüller

4. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi’nde aşağıdaki kategorilerde olmak üzere iki çalışmaya ödül verilecektir.


En İyi Disiplinlerarası Çalışma Ödülü

  • İktisadi Coğrafya ve Turizm Enstitüsü Özel Ödülü


Teşvik Ödülleri:

Aşağıda yazılı olan (ve belirtilmeyen) en az 5 (beş) bildirinin sunulduğu alanlarda nitelikli çalışmaların özendirilmesi amacıyla “Teşvik Ödülleri” de verilecektir.

Nitelikli çalışmalar aşağıda gösterildiği şekilde ödüllendirilecektir:

  • Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi Ekonomi Ödülü
  • Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi Gıda Mühendisliği Ödülü
  • Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi Sosyoloji Ödülü
  • Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi Şehir ve Bölge Planlama Ödülü

Aşağıdaki listede olası teşvik ödülü alanları yer almaktadır. Yukarıda da belirtiği üzere, bir alanda Teşvik Ödülü’nün verilebilmesi için ilgili alandan en az beş bildirinin sunulması gerekmektedir. Ödüllendirmeler kongre sırasında seçici kurul üyelerinin bildirileri bizzat izlemeleri ile gerçekleştirilecektir.

Biyoloji, Coğrafya, Eğitim, Ekonomi, Finansman, Gastronomi, Gıda Mühendisliği, Halk Sağlığı, İletişim, İstatistik, Mimarlık, Muhasebe, Mühendislik, Müzecilik, Pazarlama, Peyzaj Mimarlığı, Psikoloji, Rekreasyon, Sağlık, Kurumları İşletmeciliği, Sosyoloji, Şehir ve Bölge Planlama, Tıp, Ulaştırma, Yönetim.

Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi Bildiri Değerlendirme Yönergesi için bkz.

Önceki kongrelerde ödül kazananlar:

I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi (27 – 30 Mayıs 2010, Nevşehir)
En İyi Disiplinlerarası Çalışma Ödülü
"Rekreasyon İşletmelerinde Örgüt İklimi ve Örgüt İkliminin İşten Ayrılma Eğilimine Etkisi"
Özkan TÜTÜNCÜ,Turizm İşletmeciliği, Dokuz Eylül Üniversitesi
İpek KİREMİTÇİ, Hastane Yönetimi ve Sağlık İşletmeciliği, Dokuz Eylül Üniversitesi

Detay Yayıncılık Özel Ödülü
"Turizm ve Kültürlerarası İletişim Bağlamında Yahudilikte Yiyecek ve İçecek Kuralları"
Sami KILIÇ, Dinler Tarihi, Fırat Üniversitesi
Ali SELÇUK, Milli Eğitim Bakanlığı


II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi (15-18 Nisan 2012, Antalya) 
En İyi Disiplinlerarası Çalşma Ödülü
“Türkiye’de Turizm ve Mimarlık Alanında Bir Öncü: TUSAN”
Gökçe Çiçek SAVAŞIR, Dokuz Eylül Üniversitesi
Zeynep TUNA ULTAV, İzmir Ekonomi Üniversitesi

III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi (3-6 Nisan 2014, Kuşadası) 
En iyi Disiplinlerarası Çalşma Ödülü
“Konaklama İşletmeleri Yöneticilerinin Otel Değerlendirme Sitelerine Yönelik Tutumları”
Murat YETKİN, Akdeniz Üniversitesi
Engin ÜNGÜREN, Akdeniz Üniversitesi

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 25. Yıl Özel Ödülü
Büyük Uludağ Oteli”
Gökçe Çiçek SAVAŞIR, Dokuz Eylül Üniversitesi
Zeynep TUNA ULTAV, İzmir Ekonomi Üniversitesi