Yürütme Kurulu

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi

Prof. Dr. Nazmi KOZAK,
Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi
Prof. Dr. Metin KOZAK,
Dokuz Eylül Üniversitesi, Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi
Prof. Dr. Muammer TUNA
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi
Prof. Dr. Özkan TÜTÜNCÜ,
Dokuz Eylül Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu
Yrd. Doç. Dr. Çağıl Hale ÖZEL,
Anadolu Üniversitesi, Turizm Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Alper ASLAN,
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Turizm Fakültesi
Arş. Gör. Engin BAYRAKTAROĞLU,
Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi
Arş. Gör. Gözde YILMAZDOĞAN,
Anadolu Üniversitesi Aciköğretim Fakültesi
Arş. Gör. Çağdaş AYDIN,
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi

Prof. Dr. Füsun İSTANBULLU DİNÇER,
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi
Prof. Dr. İsmail KIZILIRMAK,
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi