Seminerler

4. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi kapsamında iki farklı konuda seminerler düzenlenecektir.


Bunların ilki dokuz eylül üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Metin KOZAK tarafından verilecek “Araştırma Yöntemlerinde Yeni Eğilimler” konulu seminerdir.


İkincisi ise Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nazmi KOZAK tarafından “Türkiye Turizmi Sözlü Tarih Araştırması ve Bazı Gözlemler” konulu seminerdir.