Davet

4. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi bildiri kitapçığına ulaşmak için tıklayınız tıklayınız!

22255122_10155824458598724_7400239852240071315_o

2016 yılı içerisinde turizm ve otelcilik ile ilgili akademik/bilimsel kongrelerin sayısında yaşanan enflasyon dolayısıyla IV. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi’nin düzenlenme tarihi bir yıl sonraya ertelenmiştir. Kongre, IV.  Rekreasyon Araştırmaları Kongresi ile eşzamanlı olarak ve aynı ortamda 9-12 Kasım 2017 tarihlerinde Kuşadası’nda düzenlenecektir.

Turizm alanındaki bilimsel çalışmaların disiplinlerarası yaklaşımlar ile incelenmesi giderek yaygınlaşmaktadır. Özü itibari ile disiplinlerarası bir alan olan turizmin ortaya çıkardığı ilişkilerin ve sonuçların, diğer bilimsel alan ve disiplinlerin kuramsal ve metodik yaklaşımlarının temel ve referans alınmadan anlaşılması olanaklı değildir. Bu bağlamda, turizmin disiplinlerarası içeriğinin ve boyutunun daha iyi anlaşılması ve turizmin çok disiplinli olarak incelenmesine katkıda bulunmak amacıyla “Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi” düzenlenmektedir.

Ülkemizde “turizmi olayı”nı disiplinlerarası bir içerikte incelemeyi amaçlayan ilk kurumsal oluşum 1969 yılında İstanbul Üniversitesi bünyesinde kurulan “İktisadi Coğrafya ve Turizm Enstitüsü”dür. Kuruluş yönetmeliğinde;“iktisadi coğrafya ve turizm konularında tetkik ve araştırmalar yapmak, bilhassa Türkiye’nin bu konularla ilgili problemlerini incelemek, İktisadi Coğrafya ve Turizm öğretiminin gelişmesini sağlamak ve öğretim elemanları ile turizm sahasında müteşebbis, idareci ve personel yetiştirilmesine yardımcı olmak, iktisadi coğrafya ve turizm ile ilgili seminerler, konferanslar ve kongreler tertip etmek”  şeklinde kuruluş amacı belirlenen İktisadi Coğrafya ve Turizm Enstitüsü’nün Türk turizm tarihi içindeki yerini ve önemini vurgulamak, IV. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi’nin düzenlenme amaçları arasında yer almaktadır.