TÜBİTAK değerlendirme yazısı…

Başvuru, ekibe ulaşan 26.04.2017 tarih ve 51109989-155.04-E.99761 sayılı yazıda belirtildiğine göre, “Temel Amacı; Türkiye turizminin ana unsurları içerisinde yer alan önemli kavram, kurum, kuruluş, olay ve kişilerin yer aldığı bir ansiklopedi oluşturmak olan, durum tespitine ve veri toplamaya yönelik rutin bir çalışma niteliğindeki projenin, araştırma projesi kriterlerine uygun olmaması” gerekçesiyle iade edildi. İlgili yazı Ek5’te görülebilir. Bu sonuç ile birlikte ekip, projeyi kendi imkanları ile gerçekleştirmeye karar verdi.

Ek5 – TÜBİTAK Değerlendirme Yazısı