Projenin, öz imkanlarla yapılmasına karar verildi.

14 Kasım 2017 günü, görülen lüzum üzerine, ekip konu üzerinde tekrar tartışarak, projenin elde olan imkanlarla yapılabileceğine ve ekibe eklemeler yapılmasına karar verdi.