Önemli Tarihler

Bildiri (tam metin) göndermek için son tarih:  18 Eylül 2020 Katılım bedelinin havale edilmesi için son tarih: 2 Ekim 2020 Kongre programının ilan edilme tarihi: 9 Ekim 2020    
More

Kongre’ye Davet

Günümüzde bireylerin daha fazla serbest zaman aktivitesi ile sağlıklı kalma arzuları, rekreasyon alanlarının ve buna yönelik arzın hızlı bir şekilde artmasını beraberinde getirmekte ve bu döngü ile birlikte rekreasyon talebi de canlanmaktadır. Bu alandaki olanakların gelişmesi bir yandan uygulamaya yönelik rekreatif faaliyetleri geliştirirken, diğer taraftan birçok farklı disiplinin doğrudan odağında olan rekreasyon ve serbest zaman faaliyetlerinde, bilimsel ve sanatsal çalışmaların zenginle...
More

Davet

  Günümüzde bireylerin daha fazla serbest zaman aktivitesi ile sağlıklı kalma arzuları, rekreasyon alanlarının ve buna yönelik arzın hızlı bir şekilde artmasını beraberinde getirmekte ve bu döngü ile birlikte rekreasyon talebi de canlanmaktadır. Bu alandaki olanakların gelişmesi bir yandan uygulamaya yönelik rekreatif faaliyetleri geliştirirken, diğer taraftan birçok farklı disiplinin doğrudan odağında olan rekreasyon ve serbest zaman faaliyetlerinde, bilimsel ve sanatsal çalışmala...
More