Tarihler Güncellendi!

Tarihler Güncellendi!
4. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi ile ilgili önem arz eden tarihlerde güncelleme yapılmıştır. Güncel tarihler aşağıdaki gibidir; Bildiri (tam metin) göndermek için son tarih:  29 Eylül 2017 Katılım bedelinin havale edilmesi için son tarih: 31 Ekim 2017 Bildiri (tam metin) gönd...
More

Kongre’ye Davet

Kongre’ye Davet
Bireylerin rekreasyonel ihtiyaçları ve boş zamanlarındaki artış, rekreasyon ile ilişkili olan bilim alanlarında ve endüstriyel faaliyetlerde gelişime ve çeşitlenmeye katkı sağlamaktadır. Söz konusu gelişim ve çeşitlenme, bu yıl dördüncüsünü düzenleyeceğimiz kongremizin multidisipliner doğasının daha farklı bilim alanlarıyla bü...
More