5. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi
1. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi
2. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi
3. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi
4. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi

Davet

20 Nisan Cuma günü saat 14:00’da Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Çorum’a, 24 Nisan Çarşamba günü saat 9:00’da Çorum’dan Ankara Esenboğa Havalimanı’na transfer hizmeti verilecektir. Transferden yararlanmak isteyenlerin isimlerini İpek Aydın’a (ipek.aydin@deu.edu.tr) e-posta ile yazdırmaları gerekmektedir.

Bildiri sunacakların ve konuklarımızın, kongre kayıt işlemlerini 15 Nisan’dan önce https://anatoliajournal.com/rekreasyon/ana-sayfa/kayit-ve-konaklama/kayit-ve-odeme/ adresinden tamamlamaları gerekmektedir.

Kabul edilen seçilmiş eserler, eser sahipleri tarafından kabul edilmesi, gerekli düzenlemelerin yapılması ve kurulların onayıyla, Temmuz ayında alanında kabul görmüş ulusal bir yayın evi tarafından basılacak olan “Rekreasyonda Yeni Ufuklar” adlı editörlü kitapta yayınlanacaktır.

Ülkemizde rekreasyon alanında kurumsallaşmaya yönelik örgütlü ilk sivil toplum hareketi, 1959 yılında Rekreasyon Derneği’nin kurulmasıyla başlamıştır. Rekreasyonun akademik boyutunun gelişimi ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde, Beden eğitimi, Spor ve Rekreasyon bölümünün 1979 yılında kurulmasıyla devam etmiştir. Ardından dört yıllık eğitim programları açılmasına müteakip, alana yönelik araştırmalarda kıpırdanmalar başlamış ve özellikle Gazi Üniversitesi,  Rekreasyon Bölümü’nün disiplinli çalışmaları alana bir ivme katmıştır. Bu kazanımlarla rekreasyon ile ilgili bilimsel alt yapının oluşturulması devam etmektedir. Ancak bilimsel altyapının oluşması her bilim dalında olduğu gibi disiplilerarası bir alan olan rekreasyon ve boş zaman çalışmaları alanı için de sancılı bir sürecin yaşanmasını beraberinde getirmektedir.

Hem ülkemizde hem dünyada bireylerin rekreasyonel ihtiyaçları ve boş zamanlarındaki artış, rekreasyon ile ilişkili olan bilim alanlarının gelişime ve çeşitlenmesine katkı sağlamaktadır. Söz konusu gelişim ve çeşitlenme, bu yıl beşincisini düzenleyeceğimiz kongremizin disiplinerarası doğasının farklı bilim alanlarıyla bütünleşmesine yardımcı olacaktır. Rekreasyonun sadece sportif faaliyetlerle, turizmdeki animasyon etkinlikleriyle ya da park ve yeşil alanlarla ilişkilendirilmesi önemli eksiklikler doğurmakta ve alanın gelişimini sınırlamaktadır. Birçok bilim ve sanat alanını ilgilendiren boş zaman çalışmalarına yönelik 5. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi disiplinlerarası ve çok disiplinli bir şekilde, 19-24 Nisan 2019 tarihlerinde Hitit Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi öncülüğünde, Anatolia Turizm Akademisi ve Rekreasyon Derneğinin katkılarıyla Çorum’da düzenlenecektir.

Rekreasyon ve boş zaman üzerine yapılmış bilimsel çalışmaların nitelik ve nicelik açıdan eksiklikleri, uzmanlaşmış akademik kadroların azlığı, rekreasyona yönelik sanayi ve üniversite işbirliklerinin olmayışı, rekreasyon bölümü mezunlarının deneyim eksikliği, kamu ve özel sektördeki rekreasyon farkındalığının yeterli olmaması, istihdam olanaklarının rekreasyon alanı dışındaki farklı gruplar ve bireyler tarafından değerlendiriliyor olması, kamu ve özel sektörde rekreasyon uzmanına yeterli kadronun tahsis edilmemesi ve daha bir çok sorun 5. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi’nin önemini bir kat daha artırmaktadır. Alanımızı geliştirmek için sizleri çalışmalarınızla aramızda görmekten, büyük bir mutluluk duyacağız.


  • Rekreasyon Araştırmaları Kongresi

  • Rekreasyon Araştırmaları Kongresi

  • Rekreasyon Araştırmaları Kongresi

  • Rekreasyon Araştırmaları Kongresi

  • Rekreasyon Araştırmaları Kongresi

  • Rekreasyon Araştırmaları Kongresi

  • Rekreasyon Araştırmaları Kongresi

Paneller

Konferanslar

Destekleyenler