6. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi
5. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi
4. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi
3. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi
2. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi
1. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi

Davet

 


Günümüzde bireylerin daha fazla serbest zaman aktivitesi ile sağlıklı kalma arzuları, rekreasyon alanlarının ve buna yönelik arzın hızlı bir şekilde artmasını beraberinde getirmekte ve bu döngü ile birlikte rekreasyon talebi de canlanmaktadır. Bu alandaki olanakların gelişmesi bir yandan uygulamaya yönelik rekreatif faaliyetleri geliştirirken, diğer taraftan birçok farklı disiplinin doğrudan odağında olan rekreasyon ve serbest zaman faaliyetlerinde, bilimsel ve sanatsal çalışmaların zenginleşmesine yardımcı olmaktadır.

Rekreasyonun sadece sportif faaliyetlerle, turizm etkinlikleriyle ya da park ve yeşil alanlarla ilişkilendirilmesi bazı eksiklikler doğurmakta ve alanın gelişimini sınırlayabilmektedir. Elbette spor, turizm ve parklar rekreasyonun önemli unsurlarıdır. Bununla birlikte çerçevesi sadece bu üç alanla sınırlı değildir. Öte yandan bu üç alanda yapıla değerli çalışmalar, alanı yönlendirmektedir. Bununla birlikte bu çalışmaların hem kendi aralarında birbiriyle ilişkili olması hem de diğer alanlarla  ortak çalışmalar yapılarak, geliştirilmesi zorunluluğu, gelişen rekreasyon talebi ve arzını bir sonucudur.

13-17 Ekim 2020 tarihlerinde 6. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi Adıyaman Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi öncülüğünde, Anatolia Turizm Akademisi ve Rekreasyon Derneği’nin katkılarıyla Adıyaman’da düzenlenecektir. Kongremizde bilimsel bildirilerin yanında, sanatsal eserler de sergilenecek ve sunulacaktır. Rekreasyonun yapısı gereği, pek çok farklı alanda etkileşimli çalışma yapılması gerekliliği, diğer bilim ve sanat dallarıyla olan ilişkisine örnek olma niteliği taşımaktadır. Kongremizin ülkemizde rekreasyona verilen değere olumlu katkılar sağlayacağına inanarak, rekreasyon alanında okuyan öğrencilere, sanatçılara, bilim insanlarına ve alandaki uygulayıcılara farklı bakış açısı kazandırması en büyük temennimizdir.

Prof. Dr. Özkan TÜTÜNCÜ

 • 2. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi

 • 2. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi

 • 2. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi

 • 2. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi

 • 2. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi

 • 2. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi

 • 2. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi

 • 5. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi

 • 5. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi

 • 5. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi

 • 5. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi

 • 5. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi

 • 5. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi

 • 5. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi

 • 5. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi

 • 5. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi

 • 5. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi

Paneller

Konferanslar

Destekleyenler