Kongre’ye Davet

Bireylerin rekreasyonel ihtiyaçları ve boş zamanlarındaki artış, rekreasyon ile ilişkili olan bilim alanlarında ve endüstriyel faaliyetlerde gelişime ve çeşitlenmeye katkı sağlamaktadır. Söz konusu gelişim ve çeşitlenme, bu yıl dördüncüsünü düzenleyeceğimiz kongremizin multidisipliner doğasının daha farklı bilim alanlarıyla bütünleşmesine vesile olmaktadır. Türk toplumu için rekreasyonun sadece sportif faaliyetlerle, turizmdeki animasyonel aktivitelerle ya da kamuda park rekreasyonuyla ilişkilendirilmemesi gerektiği düşüncesine 5. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi sayesinde destek vermiş olacağız. Kongre, 19-24 Nisan 2019 tarihlerinde Çorum’da düzenlenecektir.
1998 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’nda  açılan ilk rekreasyon bölümünden bu yana yaklaşık 17 yıl geçmiş ve ardı sıra bir çok farklı üniversite, yeni rekreasyon bölümlerini ülkemize kazandırmıştır. Bu kazanımlarla rekreasyon ile ilgili bilimsel alt yapının oluşturulması devam etmektedir. Ancak, bilimsel altyapının oluşması takdir edersiniz ki her bilim dalında olduğu gibi zaman almaktadır. Keza, ülkemizdeki rekreasyon olgusu ve rekreasyon bilimi de bu sürecin sancılarını bir fiil yaşamaktadır.  Ülkemiz için yeni bir olgu olan rekreasyonun yaşadığı bu sancılı süreç, farklı problemleri içermektedir. Rekreasyon üzerine yapılmış bilimsel çalışmaların yetersizliği, uzmanlaşmış akademik kadroların eksikliği, rekreasyona yönelik sanayi ve üniversite işbirliklerinin olmayışı, rekreasyon bölümü mezunlarının deneyim eksikliği, kamu ve özel sektördeki rekreasyon farkındalığının yeterli olmaması, istihdam olanaklarının rekreasyon alanı dışındaki farklı gruplar ve bireyler tarafından değerlendiriliyor olması, kamu ve özel sektörde rekreasyon uzmanına yeterli kadronun tahsis edilmemesi ve daha bir çok sorun 5. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi’nin önemini bir kat daha artırmaktadır.