Önemli Tarihler

  • Bildiri (tam metin ve ya genişletilmiş özet) göndermek için son tarih:  1 Nisan 2019
  • Katılım bedelinin havale edilmesi için son tarih: 10 Nisan 2019
  • Kongre programının ilan edilme tarihi: 15 Nisan 2019

 

Genişletilmiş özet, kaynakça hariç 1000 kelimeden oluşmalıdır. Özet Kapsamında, amaç, yöntem, bulgular, sonuç kısımlarına yer verilmelidir.  Genişletilmiş özet olarak gönderilen bildirilerin kitap bölümü olarak basılabilmesi için en fazla 3500 kelime olan tam metin bildirilerin, en geç 15 Haziran 2019 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.