Başvuru Bilgileri

Tema:

Yarışma iki genel kategoriden oluşmaktadır:

Belgesel Filmleri ve Reklam Filmleri/senaryoları: Turizm alanına farklı bir bakışla bakan kurmaca olmayan belgesel filmlerle, turistik tanıtım amaçlı kurgulanmış yaratıcı reklam filmleri/senaryolarının değerlendirildiği yarışma iki aşamalı olacaktır. Ön değerlendirme sonucu belirlenen filmler bir jüri tarafından değerlendirilerek; her iki dalda da ilk üçer film ödüllendirilecektir.

Belgesel film kategorilerinde yol filmleri, turizm destinasyonları, kültürel miras ve arkeoloji belgeselleri, doğa ve çevre belgeselleri, spor temalı filmler, gezi programları yarışma kapsamında yer alacaktır. Reklam filmleri/senaryoları ise ülkesel/bölgesel, firmalarla veya turizm ürünleri ile ilgili olmalıdır. Yarışmaya gönderilecek eserlerin temaları aşağıdaki konulardan birinden oluşmalıdır:

Belgesel Kategorisi:

 • Turizm destinasyonları,
 • Kültürel miras ve arkeoloji filmleri,
 • Turizm çeşitleri,
 • Turizm ve çevre,
 • Gezi filmleri,
 • Yol filmleri,
 • Doğa ve çevre belgeselleri,
 • Spor temalı filmler.

Reklam Kategorisi:

 • Ülke / Bölge Reklamları,
 • Firma Reklamları,
 • Ürün Reklamları.

Başvuru Bilgileri:

 • Dileyenler birden fazla yapımla yarışmaya başvurabilirler.
 • Belgesel filmler için süre sınırlandırması yoktur. Reklam filmleri üç dakikadan fazla olmamalıdır.
 • Yarışmaya başvuracak belgesel filmler 1 Ocak 2014 tarihinden sonra tamamlanmış ve daha önce ödül almamış olmalıdır.
 • Yarışmaya başvuracak reklam filmlerinde/senaryolarında özgün bir fikir ve yaratıcı uygulama şartı aranmaktadır.
 • Yarışmaya başvuru ücretsizdir.
 • Yarışmaya başvurular konusunda kargo masrafları başvurana aittir. Kargo sırasında oluşacak hasardan yarışma sorumlu değildir.
 • Belgesel kategorisinde ön izleme kopyası web üzerinden indirilebilir bir link olarak ya da filmin Vimeo linki ve şifresi ile birlikte yarışmanın e-posta adresine yollanmalıdır.
 • Reklam kategorisinde film henüz hazırlanmamışsa, yaratıcı fikrin hem senaryolaştırılması hem de storyboard ya da fotoboard olarak görselleştirilmesi zorunludur.
 • Yarışmaya başvuran filmler için yollanan bütün malzemeler yarışma arşivinde saklanacaktır.

Teknik Özellikleri:

 • Belgesel kategorisinde yarışmaya 35 mm ve 16 mm filmler, video tekniği ve dijital teknoloji ile çekilmiş filmler katılabilir.
 • Belgesel kategorisinde yarışmaya kabul edilen filmler mümkün olan en iyi kalitede HD video (h264 video codec’li ve AAC audio codec’li mp4 veya mov) olarak yarışma ofisine iletilmelidir. Gösterim kopyası ile birlikte seçilen filmin İngilizce altyazı metni, filmin özeti ve film ile ilgili görsel malzemeler de dijital olarak yollanmalıdır.
 • Reklam kategorisinde gönderilecek filmler mümkün olan en iyi kalitede HD video (h264 video codec’li ve AAC audio codec’li mp4 veya mov) olarak yarışma ofisine iletilmeli, senaryolar ise ilgili linke word dökümanı olarak, storyboard ya da fotoboard ise A3 boyutunda üç sayfayı geçmeyecek hazırlanarak şekilde siteye yüklenmelidir.

Dil:

 • Belgesel kategorisinde başvuran filmlerin orijinal dili İngilizce değilse, izleme kopyaları İngilizce altyazılı olmalıdır.
 • Yarışmaya kabul edilen tüm filmler özgün kopyalarıyla sunulacak, İngilizce dilinde hazırlamayan filmler İngilizce alt yazılarıyla gösterilmelidir.
 • Reklam kategorisinde filmlerin orijinal dili İngilizce değilse, izleme kopyaları İngilizce altyazılı olmalı, film yapılmamışsa hem senaryo hem de storyboard/fotoboard iki dilde de hazırlanmalıdır.

Yasal Sorumluluk:

 • Başvuru belgesinde belirtilecek bütün bilgilerin doğruluğu, başvuruyu yapan kişiyi (yapımcı, yönetmen, reklam yazarı, sanat yönetmeni) bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk başvuru sahibine aittir. Yarışmaya gönderilen eser içerisindeki özgün olmayan metin, görüntü̈, müzik, vb. kullanımları nedeniyle üçüncü kişilerden doğacak her türlü telif hakkı ihlali iddiası başvuru sahibinin sorumluluğundadır.
 • Yarışmaya katılan filmler, bu yönetmelik koşullarını taahhüt etmiş sayılır.

Seçici Kurul Oluşumu:

 • Ön ve final değerlendirme kurulları, yarışma komitesi içerisinden ve/veya yarışma komitesi tarafından kendi dışından seçeceği uzmanlardan oluşur.
 • Ön değerlendirmeyi yapacak olan Seçici Kurul beş üyeden oluşur. Başvuran yapıtlardan katılma koşullarına uygun bulunmayanlar, Seçici Kurul’a izletilmeyecektir.
 • Yarışma filmleri ve reklam senaryoları yönetmen, senarist, yapımcı, oyuncu, film eleştirmeni, sinema tarihçisi, yaratıcı yönetmen, sanat yönetmeni, sinema ve reklamcılık alanında tanınmış kişilerden ve bu alanda çalışan akademisyenlerden oluşan uluslararası bir jüri tarafından değerlendirilir.
 • Final değerlendirme kurulu beş kişiden oluşur. Jüri yarışmaya kabul edilen filmlerin hepsini izlemekle yükümlüdür.

Değerlendirme Ölçütleri:                                                                    

 • Jüri ödüllere ilişkin kararlarını, belgesel filmler arasından, filmin belgesel sinemaya yapacağı katkıyı da göz önüne alarak ve dolayısıyla filmlerin “yaratıcı” yani “sanatsal” niteliklerini özellikle gözeterek, dahası bu nitelikleri secim ölçütü olarak da kullanarak ödüllerin sahiplerini saptar.
 • Reklam Jürisi, katılan işlerin kategori brieflerine uygunluğuna, stratejik tutarlılığına ve yaratıcı çözümlerine göre değerlendirir.
 • Yarışma filmlerinin seçimi ve programlanması konusunda son karar Yarışma Düzenleme Kurulu tarafından verilir.
 • Yarışma Düzenleme Kurulu, gösterim için yeterli teknik özelliklere sahip olmayan filmleri yarışma dışı bırakma hakkına sahiptir.

Diğer Konular:

 • Yarışmanın yapılabilmesi için en az altı filmin yarışmaya başvurmuş ve ön elemeyi geçmiş olması gerekmektedir. Bu sayıya ulaşılamayan durumlarda yarışma açılması yarışma düzenleme komitesine bağlıdır.
 • Yarışmaya kabul edilen filmlerin konaklamaları Yarışma Düzenleme Kurulu tarafından karşılanacak, ulaşım masrafları kendilerine ait olacaktır.
 • Belgesel kategorisinde finale kalan eserlerin yönetmen ve yapımcılarının final gösterimlerinin yapılacağı bölgelerdeki konaklamaları düzenleyici tarafından karşılanacak olup, ulaşım giderleri kendilerine aittir.
 • Başvurularınızı her bir kategori için ayrı ayrı, ilgili yarışma sekretaryasına ulaştırmanız gerekmektedir. İletişim adresleri aşağıdadır:

Belgesel Filmleri Kategorisi

Reklam Filmleri Kategorisi

Gözde YILMAZDOĞANAnadolu Üniversitesi

E-posta: gozde@anatoliajournal.com

Engin BAYRAKTAROĞLU, Anadolu Üniversitesi

E-posta: engin@anatoliajournal.com