Belgesel Filmleri Kategorisi

Ön Değerlendirme Kurulu

 
Yönetmen
 
 
 
Anadolu Üniversitesi
 
 
 
Hacettepe Üniversitesi

 

 

 
Hacettepe Üniversitesi
 
 
 
Yönetmen

Final Değerlendirme Kurulu

 
Yönetmen
 
 
 
Doğu Akdeniz Üniversitesi
 
 
 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

 

 

 
Doğu Akdeniz Üniversitesi
 
 
 
Yönetmen