Ana Sayfa

Anatolia Akademisi Online Ders ve Konferansları

Anatolia Akademisi Konferansları ile ülkemizde sayıları her geçen gün artan turizmle ilgili yüksek lisans ve doktora programlarına devam eden öğrencilerin bilgi ve deneyim becerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır (Sosyal bilimlerin diğer alanlarından gelecek talepler de dikkate alınacaktır). Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi ile Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research tarafından düzenlenen online ders ve konferanslar;

 • Araştırma mantığı,
 • Araştırma nedir, niçin yapılır?
 • Bilim etiği,
 • Bilim felsefesi,
 • Bilimsel araştırma düzeni,
 • Bilimsel dil ve anlatım,
 • Bilimsel dergi editörlüğü ve hakemlik,
 • Etnografik araştırma,
 • Nitel ve nicel araştırma yaklaşımları,
 • Lisansüstü tez danışmanlığı,
 • Turizm teorisi,
 • Türkiye’de akademik/bilimsel dergiler
 • Uluslararası dergilere makale hazırlama ve önerme süreci,
 • Yöntem felsefesi, vb.

konulardan oluşacaktır. Online Ders ve Konferanslar yukarıda sıralanan konuların biri veya ilgili konulardan oluşabilecektir. Anatolia Akademisi Online Dersler ve Konferansları, alanında uzman, deneyimli, ulusal ve uluslararası alanda tanınan akademisyenlerce ilgili kurumlarda gerçekleştirilecektir. Online derslerin ve konferansların ticari bir amacı yoktur.

Anatolia Akademisi Koordinatörleri:
Prof. Dr. Nazmi KOZAK,
Anadolu ÜniversitesiProf. Dr. Metin KOZAK, Dokuz Eylül Üniversitesi