Ana Sayfa

Anatolia Akademisi Konferansları

Anatolia Akademisi Konferansları ile ülkemizde sayıları her geçen gün artan turizmle ilgili yüksek lisans ve doktora programlarına devam eden öğrencilerin bilgi ve deneyim becerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır (Sosyal bilimlerin diğer alanlarından gelecek talepler de dikkate alınacaktır). Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi ile Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research tarafından düzenlenen konferanslar;

 • Araştırma mantığı,
 • Araştırma nedir, niçin yapılır?
 • Bilim etiği,
 • Bilim felsefesi,
 • Bilimsel araştırma düzeni,
 • Bilimsel dil ve anlatım,
 • Bilimsel dergi editörlüğü ve hakemlik,
 • Etnografik araştırma,
 • Nitel ve nicel araştırma yaklaşımları,
 • Lisansüstü tez danışmanlığı,
 • Turizm teorisi,
 • Türkiye'de akademik/bilimsel dergiler
 • Uluslararası dergilere makale hazırlama ve önerme süreci,
 • Yöntem felsefesi, vb.

konulardan oluşacaktır. Konferanslar yukarıda sıralanan konuların biri veya ilgili konulardan oluşabilecektir.

Anatolia Akademisi Konferansları, alanında uzman, deneyimli, ulusal ve uluslararası alanda tanınan akademisyenlerce ilgili kurumlarda gerçekleştirilecektir. Seminerlerin ticari bir niteliği olmayıp, konferans talebinde bulunan kurumların konferansı verecek öğretim üyesinin/üyelerinin ulaşım, konaklama ve yeme-içme giderlerini karşılaması gerekmektedir.

Anatolia Akademisi Konferansları’na başvurular bölüm, program veya kurum yönetimleri yolu ile yapılabileceği gibi, yüksek lisans veya doktora dersini okutan akademisyenlerce de yapılabilir. Gelecek konferans talepleri, ilgili öğretim üyesinin uygunluk durumuna göre sırayla değerlendirilecektir.

Anatolia Akademisi Koordinatörleri:
Prof. Dr. Nazmi KOZAK, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Metin KOZAK, Dokuz Eylül Üniversitesi

 

Konferans Verenler

Prof. Dr. Asker Kartari

Prof. Dr. Asker Kartari

Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Nazmi Kozak

Prof. Dr. Nazmi Kozak

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Meryem Akoğlan Kozak

Prof. Dr. Meryem Akoğlan Kozak

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Metin Kozak

Prof. Dr. Metin Kozak

Dokuz Eylül Üniversitesi Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Muammer Tuna

Prof. Dr. Muammer Tuna

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Özkan Tütüncü

Prof. Dr. Özkan Tütüncü

Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Öğretim Üyesi