Her Yönüyle Yalova

Her Yönüyle Yalova Kitap Kapağı Her Yönüyle Yalova
Nuri Taner
Rehber
Erenler Matbaası
1984
318
İstanbul

Bulunduğu Kütüphaneler:  BİSAV | Çanakkale 18 Mart Üniversitesi | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | İstanbul Üniversitesi | Maltepe Üniversitesi | Ahi Evran Üniversitesi | Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi​

Bulunduğu Kütüphaneler:  BİSAV | Çanakkale 18 Mart Üniversitesi | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | İstanbul Üniversitesi | Maltepe Üniversitesi | Ahi Evran Üniversitesi | Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi​