Turizmde Dağıtım Sistemi ve Türkiye İçin Bir Model Önerisi

Turizmde Dağıtım Sistemi ve Türkiye İçin Bir Model Önerisi Kitap Kapağı Turizmde Dağıtım Sistemi ve Türkiye İçin Bir Model Önerisi
Doğan Tuncer
Araştırma Kitabı
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları
1986
101
Ankara

Bulunduğu Kütüphaneler:  Adnan Menderes Üniversitesi | Afyon Kocatepe Üniversitesi | Anadolu Üniversitesi | Üniversitesi | Atatürk Üniversitesi | Başkent Üniversitesi | Bilkent Üniversitesi | Boğaziçi Üniversitesi | Cumhuriyet Üniversitesi | Çanakkale 18 Mart Üniversitesi | Çukurova Üniversitesi | Dicle Üniversitesi | Dokuz Eylül Üniversitesi | Dumlupınar Üniversitesi | Erciyes Üniversitesi | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Fırat Üniversitesi | GYTE | Hacettepe Üniversitesi | İnönü Üniversitesi | İstanbul Üniversitesi  | Kafkas Üniversitesi | Karadeniz Teknik Üniversitesi | Kırıkkale Üniversitesi | KTO Karatay Üniversitesi | Marmara Üniversitesi | Muğla Üniversitesi | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Ömer Halisdemir Üniversitesi | Selçuk Üniversitesi | Sinop Üniversitesi | Süleyman Demirel Üniversitesi | Trakya Üniversitesi | Uludağ Üniversitesi | Yüzüncü Yıl Üniversitesi​

İçindekiler:

Bulunduğu Kütüphaneler:  Adnan Menderes Üniversitesi | Afyon Kocatepe Üniversitesi | Anadolu Üniversitesi | Üniversitesi | Atatürk Üniversitesi | Başkent Üniversitesi | Bilkent Üniversitesi | Boğaziçi Üniversitesi | Cumhuriyet Üniversitesi | Çanakkale 18 Mart Üniversitesi | Çukurova Üniversitesi | Dicle Üniversitesi | Dokuz Eylül Üniversitesi | Dumlupınar Üniversitesi | Erciyes Üniversitesi | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Fırat Üniversitesi | GYTE | Hacettepe Üniversitesi | İnönü Üniversitesi | İstanbul Üniversitesi  | Kafkas Üniversitesi | Karadeniz Teknik Üniversitesi | Kırıkkale Üniversitesi | KTO Karatay Üniversitesi | Marmara Üniversitesi | Muğla Üniversitesi | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Ömer Halisdemir Üniversitesi | Selçuk Üniversitesi | Sinop Üniversitesi | Süleyman Demirel Üniversitesi | Trakya Üniversitesi | Uludağ Üniversitesi | Yüzüncü Yıl Üniversitesi​