• Anadolu Yemek Fotoğrafları Yarışması, Anatolia Turizm Akademisi ile Turizm Eğitimi ve Eğiticileri Derneği tarafından düzenlenmektedir. Yarışma, Türkiye’de yaşayan herkese açıktır.
 • Yarışma amatör ve profesyonel herkese açıktır.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Fotoğraflar jpg formatında ve orijinal çözünürlükte gönderilmelidir.
 • Bir kişi en fazla beş (5) fotoğraf ile yarışmaya katılabilir.
 • Katılacakların yukarıda yer alan “Katılım Formları”nı doldurarak fotoğraflarla birlikte anadoluyemekfotograflari@gmail.com göndermeleri gerekmektedir.
 • Fotoğrafların en az 12 MP gibi (12 MP=4,256 X 2,832 piksel) olmalıdır.
 • Anadolu Yemek Fotoğrafları Yarışmasına katılacak eserlerin daha önce ödül almamış olması ve eş zamanlı düzenlenen bir yarışmaya gönderilmemiş olması gerekmektedir. Daha önce ödül alan fotoğraflar ile fotoğrafların belirli kısımlarının değiştirilmesiyle oluşturulan fotoğraflar ile gönderilen fotoğraflar geçersiz sayılır.
 • Fotoğraflar üzerinde teknik düzenlemeler (renk, keskinlik, toz alma ve kontrast ayarları) kabul edilir.
 • Birden fazla fotoğrafın montajlanmasıyla oluşturulan fotoğraflar kabul edilmeyecektir.
 • Fotoğraflar insan görüntüsü olmamalıdır. İnsan görüntüsü olan fotoğraflar geçersiz sayılacaktır.
 • Yarışmaya başkalarına ait fotoğraflarla katılım kabul edilmez. Herhangi bir şekilde finale kalma veya ödül alma söz konusu olsa da fotoğrafın/fotoğrafların başkasına ait olduğu anlaşıldığında, alınan ödüller iptal edilir ve bu durum kamuoyu ile paylaşılır.
 • Yarışmada finale kalan ve ödül alan fotoğrafların yayım, kullanım ve sergileme hakkı Anatolia Turizm Akademisi ile Turizm Eğitimi ve Eğiticileri Derneği’ne ait olacaktır.
 • Katılımcı; dereceye giren, sergilenmeye hak kazanmış fotoğrafların yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren, yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın kanallarında kullanılmasına, yer ve muhteva sınırı olmadan idare ve bünyesindeki bağlı kuruluşların tanıtılmasında ve yayınlarında isminin ve/veya eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için idareye izin/muvafakat verdiğini kabul eder.
 • Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakat için idareden ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını ve maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Katılımcı, yarışma için gönderdiği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, kendisi tarafından çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Ödül alan, sergilemeye değer bulunan fotoğraflar idarenin web sitelerinde, aynı zamanda idareye ait Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) ve her türlü dijital medya hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun biçimde yayınlanabilecektir.