İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Mayıs 2020 (21/5)


Prof. Dr. Hasan Işın Dener hayatını kaybetti.
Hacettepe Üniversitesi ve Çankaya Üniversitesi emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hasan Işın Dener hayatını kaybetti. Ülkemizde turizm araştırmalarının gelişiminde önemli katkılarda bulunan Prof. Dr. Dener, 1981 – 2003 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı/Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı’nda Turizm Ekonomisi, Analiz, Öngörü ve Karar Verme Teknikleri ve Turizm Politikası ve Planlaması dersleri de okutmuştu ve 18 lisansüstü tez çalışmasının danışmanlığını yürütmüştü. Prof. Dr. Dener 2011-2015 yılları arasında da Anadolu Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Doktora Programında Turizm Analizleri dersini okutmuştu. 

Prof. Dr. Hasan Işın Dener hakkında ayrıntılı bilgiler için bkz.:


Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nin Nisan 2020 sayısı yayımlandı
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nin yeni sayısı (Yıl 31, sayı 1, Nisan 2020) yayımlandı. Derginin yeni sayısında yedi makale, rekreasyon incelemeleri, gastronomi incelemeleri, turizm tarihi incelemeleri, turizm projeleri ile etkinlik notları bölümleri yer alıyor. Dergi bu sayıdan itibaren yılda üç sayı (Nisan, Ağustos ve Aralık) yayımlanacak. Ayrıntılı bilgi için;
https://www.anatoliajournal.com/atad/
https://dergipark.org.tr/tr/pub/atad


Türkiye Turizm  Ansiklopedisi için madde yazımları devam ediyor
Türkiye Turizm Ansiklopedisi için madde yazımları devam ediyor. Madde yazımlarının önemli kısmı tamamlanmış olup, yaklaşım 600 dolayındaki madde için yazarlar aranıyor.

Ayrıntılı bilgi için bkz.


Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nin bütün sayıları açık erişime açıldı
İlk sayısı 1990 yılının Ocak ayında yayımlanan Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nin otuz yılda yayımlanan bütün sayıları açık erişime açıldı. Dergideki yazılara tek veya derginin tamamına aşağıdaki iki farklı adresten erişilebilir:
https://www.anatoliajournal.com/atad/
https://dergipark.org.tr/tr/pub/atad


UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine Yeni Dört Başvuru
Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen yoğun çalışmalar neticesinde Türkiye tarafından biri ulusal, üçü çok uluslu dosya olmak üzere toplam dört unsurun UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne kaydedilmesi için başvuruda bulunuldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, ulusal aday dosyası olarak ‘Hüsn-i Hat: İslami Güzel Yazı Sanatı’, ortak olarak da Türkiye’nin moderatörlüğünde Azerbaycan ile birlikte ‘Çay Kültürü: Kimlik, Misafirperverlik ve Sosyal Etkileşim Sembolü’, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan ile birlikte ‘Nasreddin Hoca Fıkraları Anlatma Geleneği’ ve Azerbaycan ile birlikte ‘Mey/Balaban Zanaatkarlığı ve İcra Sanatı’ dosyalarını UNESCO’ya sundu.


Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sağlık Turizmi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Satumer) Yönetmeliği
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sağlık Turizmi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ayrıntılı bilgi için bkz.


Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Mutfak Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Mutfak Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Ayrıntılı bilgi için bkz.

GÖREVE/UNVANA ATANMA (Bölüm Sorumlusu: Hatice GÜÇLÜ NERGİZ)
Unvana atanma/göreve başlama haberlerinizi hg.nergiz@kocaeli.edu.tr e-posta adresine gönderebilirsiniz


Dr. Ece Doğantan, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü’nde Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna atandı.


LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARI (Bölüm Sorumlusu: Hatice GÜÇLÜ NERGİZ)
Açıklama:
“Tamamlanan Tez Çalışmaları” ve “Devam Eden Tez Calışmaları” bölümleri, Kasım 2005 tarihinden itibaren Hatice GÜÇLÜ NERGİZ tarafından hazırlanmaktadır. Tez çalışmaları ile ilgili duyurularınızı hg.nergiz@kocaeli.edu.tre-posta adresine göndermenizi bekliyoruz.

Nur KULAKOĞLU DİLEK
Turizm Sektöründe Sanal Gerçeklik Teknolojisinin Kullanımına Ve Etkisine Yönelik Keşifsel Bir Araştırma
Doktora Tezi
İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Danışman: Prof. Dr. Füsun İSTANBULLU DİNÇER
Kabul Tarihi: Şubat 2020


Ceyhun AKYOL
Doğu Karadeniz Turizminin Geliştirilmesine Yönelik Bir Araştırma: Artvin Destinasyonu Örneği
Doktora Tezi
Sakarya: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Danışman: Prof. Dr. Burhanettin ZENGİN
Kabul Tarihi: Şubat 2020


Süleyman AKKAŞOĞLU
Kriz Dönemlerinde Konaklama İşletmelerinde Uygulanan Pazarlama Stratejilerinin Performansa Etkisi
Doktora Tezi
Sakarya: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Danışman: Doç. Dr. Şevki ULEMA
Kabul Tarihi: Mart 2020

 
 


Link İşbirliği:
 


         

Mission News Theme Compete Themes tarafından yapılmıştır.