hidener-team

Prof. Dr. Hasan Işın Dener

Prof. Dr. Hasan Işın Dener

Prof.Dr. Hasan Işın Dener’,’1942 yılında Ankara’da doğdu. Babası, Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitimle ilgili konularda danışmanlarından biri, aynı zamanda Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi’nin kurucularından ve ilk dekanı olan, Fahri Korutürk’ün cumhurbaşkanı olduğu dönemde kontenjan senatörü olarak görev yapan Prof. Dr. Hayri Dener’dir. Dener soyadı ailesine, babasının fizikçi olmasından dolayı Büyük Önder Atatürk tarafından verilmiştir. Annesi ise, 26 yaşında Türkiye’nin en genç öğretim üyesi unvanını alan, Matematik, Ticaret ve Astronomi dersleri veren Hilmiye Dener’dir. Lisans öğrenimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi ve İstatistik Bölümü’nde tamamlayan Prof. Dr. Hasan Işın Dener, doktora öğrenimini Almanya’da Bonn Üniversitesi’nde ekonometri alanında tamamladı. Günümüze kadar 160 civarı eser üretmiş olan Prof. Dr. Dener, ilk çalışmasını 1965 yılında yürüttü. 1974 yılında Türkiye’ye döndükten sonra askere gidinceye kadar geçen süre içerisinde Devlet İstatistik Enstitüsü’nde uzman olarak çalıştı. Aynı dönemde Hacettepe Üniversitesi’nde kurulan Teknoloji Meslek Yüksekokulu’nda yarı zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra tekrar Ankara’ya döndü ve 1977 yılında Hacettepe Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünde tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. 1981 yılında Hacettepe Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı’nı oluşturan ekip içinde yer aldı. Hacettepe Üniversitesi Senatosu’nun görevlendirmesi ile Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Turizm Ana Politikası çalışmalarında yarı zamanlı olarak yer aldı. Hacettepe Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü’nde 1988 yılında doçent ve 1996 yılında profesör oldu. Turizmde Nicel Teknikler, Araştırma Yöntemleri, Bilgi-İşlem, Turizm Ekonomisi, Turizm İstatistikleri gibi dersler okuttu. Mesleki çalışma alanları İstatistik ve Ekonometri, Araştırma Yöntemleri, Programlama ve Yöneylem Araştırması, Öngörü Teknikleri, Milli Muhasebe, Gelir ve İstihdam, Üretim ve Fiyat Kuramı, Sosyo-Ekonomik Politika, Para ve Banka, Turizm bilimsel alanı gibi konulardır. 2003 yılında Çankaya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaya başladı. Günümüzde, Çankaya Üniversitesi’nin yanı sıra Anadolu Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı doktora programında Turizm Analizleri ve Turizm Araştırmalarında Ölçüm ve Ölçekleme derslerini de yürüten Prof. Dr. Hasan Işın Dener akademik uzmanlık alanı dışında edebiyat ve müzikle de yakından ilgilenmektedir.

Kişisel URL: http://www.anatoliajournal.com/atad/?sayfa=dergi&sayi=1&yil=2010&lang=tr