İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Ekim 2017 (18/10)

Akademik Turizm Bülteni arşivi (2000-2017) için tıklayınız !

AKADEMİK TURİZM BÜLTENİ

AYLIK ULUSAL AKADEMİK TURİZM HABER BÜLTENİ

Yıl: 18, Sayı: 10, Ekim 2017

Hazırlayan: Nazmi KOZAK

Haberler

“turizmgazetesi.com” Turizm Tarihi Projesi kitaplarının basımı için destek kampanyası başlattı

Anadolu Üniversitesi’nde görevli 22 akademisyen tarafından 2012-2015 yılları arasında gerçekleştirilen turizm alanının dünyadaki en büyük sözlü tarih araştırmasından elde edilen kitapların basımı için Ekin Grup (www.turizmgazetesi.com) tarafından bir destek kampanyası başlatıldı.

Projenin Tarih Vakfı ile birlikte kurumsal sponsoru olan Ekin Grup tarafından yürütülecek kampanya hakkında bilgi edinmek için aşağıdaki linkler ziyaret edilebilir:
http://turizmgazetesi.com/Duyuru.aspx?id=84354
http://www.turkiyeturizmtarihi.org/

 

4. Deniz Turizmi Sempozyumu

Deniz Turizmi Sempozyumu’nun dördüncüsü, 23-24 Şubat 2018 tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü ve Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi ev sahipliğinde İzmir’de gerçekleştiriliyor.

Ayrıntılı bilgi için bkz.

 

Prof. Dr. Hasan Olalı Turizm Sempozyumu

Türkiye’de turizm eğitimi, turizm araştırmaları ve turizm literatürünün gelişimine önemli katkılarda bulunmuş Prof. Dr. Hasan Olalı adına düzenlenen bu sempozyumun amacı, son 50 yılda turizm literatürünün gelişiminini ortaya çıkarmaktır.

Ayrıntılı bilgi için bkz.

 

8. Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması sergisi Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde

8. Uluslararası Turizm karikatürleri Yarışması’nın sergisi 28 Eylül 2017 tarihinde, “International Future of Tourism Congress” kongresi kapsamında Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde açılıyor.

Ayrıntılı bilgi için bkz.

 

Yrd. Doç. Dr. Orhan Mesut Sezgin vefat etti

Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Orhan Mesut Sezgin vefat etti..

Orhan hoca ve akademik çalışmaları için bkz.

  

 

8. Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması sergisi 9 Ekim 2017 tarihinde İstanbul’da, İBB Karikatür ve Mizah Merkezi’nde açılıyor

8. Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması’nin sergisi 7 – 28 Ekim 2017 tarihlerinde İBB Karikatür ve Mizah Merkezi‘nde açılıyor.

Ayrıntılı bilgi için bkz.

 

4. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi’ne bildiri göndermek için son tarih, 29 Eylül 2017

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü ile Anatolia Turizm Akademisi’nin işbirliğinde düzenlenen 4. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi 09-12 Kasım 2017 tarihlerinde yapılıyor. Kongreye 29 Eylül 2017 tarihine kadar bildiri kabul ediliyor.

Ayrıntılı bilgi için bkz.

 

4. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi’ne bildiri göndermek için son tarih, 29 Eylül 2017.

Dokuz Eylül Üniversitesi ile Anatolia Turizm Akademisi’nin işbirliğinde düzenlenen 4. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi 09-12 Kasım 2017 tarihlerinde yapılıyor.

Ayrıntılı bilgi için bkz.

Dosya

(Bölüm Sorumlusu: Engin BAYRAKTAROĞLU)

Açıklama: Akademik Turizm Bülteni’nde bu aydan itibaren, akademik yaşam ve alanla ilgili hazırlanan dosyalara yer verilecektir. Dosya bölümü ilgi duyan tüm kişilere açıktır. Dosyalar tekil ya da seri halinde hazırlanabilir. Hazırlanan dosyalar çok uzun olduğu taktirde, bültende özeti sunulacak ve tam metin bağlantısı verilecektir. Hazırlanan dosyalar ile ilgili ortaya çıkabilecek tüm hususlarda yazarları sorumludur. Bölüm sorumlusuna şu adresten ulaşabilirsiniz: engin@anatoliajournal.com.

Üniversite Sıralamaları Dosyası

Dünya çapında olsun ya da yerel çapta olsun, “en iyi üniversiteler” denildiğinde insanların aklında kimi üniversiteler belirir. Akla bir çırpıda gelen bu üniversitelerin sıraları, kişisel bazı nedenlerle değişse bile, genel olarak “iyi” olduğuna inanılan üniversitelerin gerçekten de “iyi” üniversiteler olduğu gerçeği değişmemektedir. Uzun yıllardır üniversiteleri sıralamaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bunlar arasında çeşitli sivil toplum kuruluşları, yayıncılar ya da üniversiteler tarafından yapılan sıralamalar bulunur. Bu sıralamaların araştırma soruları, unsur setleri ve çoğu zaman veri setleri değişiklik arz eder ve bunun sonucunda bir sıralamanın diğeri ile birebir örtüşmediği görülür. Bu dosyada, çeşitli kuruluşlar tarafından yapılan kimi üniversite sıralamaları, kendi içlerinde incelenecek ve önemli bazı sonuçlar değerlendirilecektir. Bu ay serinin ilk kısmı olan “(URAP) University Ranking by Academic Performance” sıralamaları ele alınmıştır. Seri önümüzdeki ay “(ARWU) Academic Rankings of World Universities” ile devam edecektir. (Hazırlayan: Engin BAYRAKTAROĞLU).

Kısım 1 – “University Ranking by Academic Performace (URAP)” Sıralamaları

“University Ranking by Academic Performans” sıralamaları, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde, 2009 yıldında kurulmuş olan URAP Laboratuvarları tarafından hazırlanmaktadır. Kar amacı gütmeyen URAP’ın hedefi yükseköğretim kurumlarını akademik başarıları doğrultusunda değerlendirebilmek için bilimsel metodlar geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaktır. URAP, Türkiye’de faaliyet gösteren üniversiteleri akademik performanslarına göre sıralamayı amaç edinmiş, ODTÜ tarafından hayata geçirilmiş, örnek bir “yerli ve milli” projedir. 2016-2017 yılı sıralamalarına ulaşmak için tıklayınız.

Metodolojisi
Toplam sıralama skoru temelde, eşit önem dereceleri atfedilmiş beş unsuru belirlemek üzere kullanılan dokuz adet unsur göstergesinin skorlarının değerlendirilmesine dayanmaktadır. İlgili beş unsur arasında makale puanı, toplam atıf puanı, toplam bilimsel döküman puanı, doktora mezun öğrenci puanı ve öğretim üyesi/öğrenci puanı bulunmaktadır. Bu dört unsuru hesaplamak için gösterilen göstergelerse; skorun %10’arını oluşturan makale sayısı ve öğretim üyesi başına düşen makale sayısı puanları toplamı, atıf sayısı ve öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı puanları toplamı, toplam bilimsel doküman sayısı ve öğretim üyesi başına düşen toplam bilimsel doküman sayısı puanları toplamı, doktora mezun öğrenci sayısı ve doktora öğrenci sayısının toplam öğrenci içindeki yüzdesi puanları toplamı ile %20’sini oluşturan öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı puanı gibi unsurların toplamı kullanılmaktadır.

Sıralamalara İlişkin Değerlendirme
2016-2017 sıralamaları göz önüne alındığında ilk beşin devlet üniversitelerinden oluştuğu görülmektedir. Yine ilk beş içerisinde iki tane teknik üniversite, üç tane ise Tıp Fakültesi’ne sahip üniversite bulunduğu görülmektedir. İlk 10 içerisinde ise iki tane vakıf üniversitesi kendine yer bulmuştur. Yine ilk 10 incelendiğinde Ankara’da faaliyet gösteren beş, İstanbul’da faaliyet gösteren üç, İzmir ve Kocaeli’de faaliyet gösteren ise birer üniversitenin bulunduğu görülmektedir. Bu üniversitelerin hepsi büyük şehirlerde yer almaktadır. 2016-2017 sıralamalarına ait ilk beş ve skorları Tablo 1’de görülebilir.

Sıra Üniversite Toplam Makale Puanı Atıf Puanı Bilimsel Döküman Puanı Doktora Mezun Sayısı Öğretim Üyesi/Öğrenci Puanı
1 Orta Doğu Teknik Üniversitesi 756,67 158,22 190,85 163,32 185,82 58,45
2 Hacettepe Üniversitesi 720,42 163,35 162,34 167,84 156,53 70,36
3 İstanbul Üniversitesi 702,55 153,14 154,07 158,8 174,57 61,97
4 Ankara Üniversitesi 688,08 145,01 143,77 148,77 192,96 57,56
5 Gebze Teknik Üniversitesi 672,09 146,04 164,23 150,64 139,37 71,81

Elbette ki bu sıralamalar, unsurlar göz önüne alındığında değişmektedir. Örnek olarak toplam puanda 10’uncu sırada bulunan Koç Üniversitesi, makale puanında Orta Doğu Teknik Üniversite’sinin de önünde ilk sıradadır. Bilimsel döküman puanında ise, toplamda altıncı olan Bilkent Üniversitesi ilk sırayı almıştır. Benzer şekilde doktora mezun sayısında Ankara Üniversitesi, öğretim üyesi/öğrenci oranında ise 52. sırada yer alan Acıbadem üniversitesi en yüksek puanları almışlardır. 2016-2017 sıralamaları detaylı listesi için tıklayınız.

Tamamlanan Tez Çalışmaları

(Bölüm Sorumlusu: Hatice GÜÇLÜ NERGİZ)

Açıklama: “Tamamlanan Tez Çalışmaları” ve “Devam Eden Tez Calışmaları” bölümleri, Kasım 2005 tarihinden itibaren Hatice GÜÇLÜ NERGİZ tarafından hazırlanmaktadır. Tez çalışmaları ile ilgili duyurularınızı “hguclu@anadolu.edu.tr” adresine göndermenizi bekliyoruz.

Özgür KIZILDENİZ

Turizmin Ekonomik Etkilerinin Bölgesel Kalkınma Açısından Değerlendirilmesi: Adana Örneği

Doktora Tezi

Sakarya: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Danışman: Prof. Dr. Mehmet SARIIŞIK

Kabul Tarihi: Ağustos 2017

Tolga KUMLU

Otel İşletmesi Çalışanlarının Pozitif Psikolojik Sermaye Düzeyleri ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki

Yüksek Lisans Tezi

Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Danışman: Doç. Dr. Hatice GÜÇLÜ NERGİZ

Kabul Tarihi: Temmuz 2017

Göreve Atanma

 


Doç. Dr. Özge Samancı Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nde çalışmaya başladı.

Yükseköğretim Kurumu Kadro İlanları

(Bölüm Sorumlusu: Engin BAYRAKTAROĞLU)

Açıklama: Bu bölümde yer verilen kadro ilanları YÖKSİS veritabanından çekilmektedir. Doğrudan erişim için tıklayınız.

 

Karabük Üniversitesi, Safranbolu Meslek Yüksekokulu, Seyahat, Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü, Turizm Animasyonu Programı’nda görevlendirilmek üzere 2 adet Öğretim Görevlisi aranmaktadır.

Başvuru tarihleri: 21.09.2017 – 06.10.2017.

Kadro gerekleri ve başvuru hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.

 

İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu, (1) Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü, Aşçılık Programı’nda 2 adet ve (2) Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü, Turist Rehberliği Programı’nda görevlendirilmek üzere 1 adet Öğretim Görevlisi aranmaktadır.

Başvuru tarihleri: 18.09.2017 – 02.10.2017.

Kadro gerekleri ve başvuru hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. (1) ve (2)

 

Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı’nda görevlendirilmek üzere 1 adet Araştırma Görevlisi aranmaktadır.

Başvuru tarihleri: 12.09.2017 – 26.09.2017.

Kadro gerekleri ve başvuru hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.

Hazırlayan: Nazmi KOZAK

Anadolu Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Yunusemre Kampusu, 26470 Eskişehir

E-posta: nkozak@anadolu.edu.tr

Sosyal Bilimler Akademik Bülteni

         

Mission News Theme Compete Themes tarafından yapılmıştır.