Bulunduğu Kütüphaneler:  Prof. Dr. Nazmi Kozak Kişisel Kitaplığı  

Gözde Yılmazdoğan Devam

Bulunduğu Kütüphaneler:  Prof. Dr. Nazmi Kozak Kişisel Kitaplığı

Gözde Yılmazdoğan Devam

Bulunduğu Kütüphaneler:  Prof. Dr. Nazmi Kozak Kişisel Kitaplığı  

Gözde Yılmazdoğan Devam

Bulunduğu Kütüphaneler:  Bahçeşehir Üniversitesi | Bilkent Üniversitesi | Boğaziçi Üniversitesi | Dokuz Eylül Üniversitesi | Muğla Üniversitesi | Selçuk Üniversitesi

Gözde Yılmazdoğan Devam

Bulunduğu Kütüphaneler:  Başkent Üniversitesi | Prof. Dr. Nazmi Kozak Kişisel Kitaplığı

Gözde Yılmazdoğan Devam

Bulunduğu Kütüphaneler:  Anadolu Üniversitesi | Bilkent Üniversitesi | Fırat Üniversitesi | İstanbul Üniversitesi

Gözde Yılmazdoğan Devam

Bulunduğu Kütüphaneler:  Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Çanakkale 18 Mart Üniversitesi | Maltepe Üniversitesi | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi  

Gözde Yılmazdoğan Devam

Bulunduğu Kütüphaneler:  Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Adnan Menderes Üniversitesi | Anadolu Üniversitesi | Atatürk Üniversitesi | Bahçeşehir Üniversitesi | Başkent Üniversitesi | Boğaziçi Üniversitesi | Dokuz Eylül Üniversitesi | Karadeniz Teknik Üniversitesi | Kültür ve Turizm – Ankara Adnan Ötüken İHK | Ömer Halisdemir...

Gözde Yılmazdoğan Devam

Bulunduğu Kütüphaneler:  Boğaziçi Üniversitesi | İzmir Milli Kütüphane | Kültür ve Turizm – Ankara Adnan Ötüken İHK | Yrd. Doç. Dr. Nazım Çokişler Kişisel Kitaplığı  

Gözde Yılmazdoğan Devam

Bulunduğu Kütüphaneler:  Ankara Üniversitesi | AYK – Türk Tarih Kurumu | Bahçeşehir Üniversitesi | Bilkent Üniversitesi | BİSAV | Boğaziçi Üniversitesi | Çanakkale 18 Mart Üniversitesi | Erzincan Üniversitesi | Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi | İstanbul BB – Atatürk Kitaplığı | Milli Kütüphane | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Pamukka...

Gözde Yılmazdoğan Devam
     

SON İNCELEMELER

 

GÜNÜN KİTABI