Bulunduğu Kütüphaneler:  Atılım Üniversitesi | Çukurova Üniversitesi | Dokuz Eylül Üniversitesi | Yakın Doğu – Üniversitesi | Adnan Menderes Üniversitesi | Bilkent Üniversitesi | Kalkınma Bakanlığı |İstanbul Üniversitesi | Muğla Üniversitesi | Adnan Menderes Üniversitesi | Anadolu – Cumhuriyet Tar. Müz. | Anadolu Üniversitesi | Başkent Ünive...

Gözde Yılmazdoğan Devam

Bulunduğu Kütüphaneler:  Prof. Dr. Nazmi Kozak Kişisel Kitaplığı

Gözde Yılmazdoğan Devam

Bulunduğu Kütüphaneler:  Adnan Menderes Üniversitesi | Afyon Kocatepe Üniversitesi | Ankara Üniversitesi | Atatürk Üniversitesi | Başkent Üniversitesi | Boğaziçi Üniversitesi | Çukurova Üniversitesi | Dokuz Eylül Üniversitesi | Hacettepe Üniversitesi | İnönü Üniversitesi | İstanbul Üniversitesi | Kültür ve Turizm – Beyaz...

Gözde Yılmazdoğan Devam

Bulunduğu Kütüphaneler:  Adnan Menderes Üniversitesi | BİSAV | İstanbul Üniversitesi | İstanbul Kültür Üniversitesi | İzmir Milli Kütüphane | Kadir Has Üniversitesi | Sakarya Üniversitesi​

Gözde Yılmazdoğan Devam

Bulunduğu Kütüphaneler:  Başkent Üniversitesi | Milli Kütüphane | Türkiye Bankalar Birliği​

Gözde Yılmazdoğan Devam

Bulunduğu Kütüphaneler:  Adnan Menderes Üniversitesi | Çukurova Üniversitesi | Ege Üniversitesi | Erciyes Üniversitesi | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Fırat Üniversitesi | İnönü Üniversitesi | İstanbul Üniversitesi | Marmara Üniversitesi | Namık Kemal Üniversitesi | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Uludağ Üniversitesi​

Gözde Yılmazdoğan Devam

Bulunduğu Kütüphaneler:  Anadolu Üniversitesi | Başkent Üniversitesi |Dokuz Eylül Üniversitesi | Fırat Üniversitesi | İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı |Milli Kütüphane |  Muğla Üniversitesi | Pamukkale Üniversitesi | Sakarya Üniversitesi | Uludağ Üniversitesi​

Gözde Yılmazdoğan Devam

Bulunduğu Kütüphaneler:  Ankara Üniversitesi | Başkent Üniversitesi | Boğaziçi Üniversitesi | Bülent Ecevit Üniversitesi | Çanakkale 18 Mart Üniversitesi | Dicle Üniversitesi | Dokuz Eylül Üniversitesi | Erciyes Üniversitesi | Erzincan Üniversitesi | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Fırat Üniversitesi | GYTE | Harran Üniversitesi | İstanbu...

Gözde Yılmazdoğan Devam

Bulunduğu Kütüphaneler:  Adnan Menderes Üniversitesi | Anadolu Üniversitesi | Ankara Üniversitesi| Başkent Üniversitesi | BİSAV | Çanakkale 18 Mart Üniversitesi | Ege Üniversitesi | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Kadir Has Üniversitesi | İstanbul Üniversitesi | İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı | İstanbul Şehir Üniversitesi | Milli K&...

Gözde Yılmazdoğan Devam

Bulunduğu Kütüphaneler:  Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | BİSAV | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | İstanbul Üniversitesi | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Kadir Has Üniversitesi | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Karadeniz Teknik Üniversitesi | Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi | Mehmet Akif...

Gözde Yılmazdoğan Devam
     

SON İNCELEMELER

 

GÜNÜN KİTABI