Sanayi, Tarım ve Hizmet Sektörlerinde Prodüktivite Ölçülmesi

Sanayi, Tarım ve Hizmet Sektörlerinde Prodüktivite Ölçülmesi Kitap Kapağı Sanayi, Tarım ve Hizmet Sektörlerinde Prodüktivite Ölçülmesi
Çetin Tokcan, Turan Güneş, Tevfik Çavdar
Ceylan Basım ve Ciltevi
1967
94
Ankara

Bulunduğu Kütüphaneler:  Ankara Üniversitesi | Ankara Üniversitesi | Çanakkale 18 Mart Üniversitesi | Çukurova Üniversitesi | Dokuz Eylül Üniversitesi | Fırat Üniversitesi | Galatasaray Üniversitesi | Gaziantep Üniversitesi | İstanbul Üniversitesi | İzmir Ticaret Odası | Marmara Üniversitesi | Milli Kütüphane | Namık Kemal Üniversitesi | Sakarya Üniversitesi | Tarım Köyişleri | Uludağ Üniversitesi​

İçindekiler:

Bulunduğu Kütüphaneler:  Ankara Üniversitesi | Ankara Üniversitesi | Çanakkale 18 Mart Üniversitesi | Çukurova Üniversitesi | Dokuz Eylül Üniversitesi | Fırat Üniversitesi | Galatasaray Üniversitesi | Gaziantep Üniversitesi | İstanbul Üniversitesi | İzmir Ticaret Odası | Marmara Üniversitesi | Milli Kütüphane | Namık Kemal Üniversitesi | Sakarya Üniversitesi | Tarım Köyişleri | Uludağ Üniversitesi​