Önemli Tarihler

Bildiri göndermek için son tarih: 4 Mayıs 2020

Ücretsiz ağırlanacak katılımcıların listesinin ilan tarihi: 10 Mayıs 2020

Katılım ücretlerinin ödenmesi için son tarih: 15 Mayıs 2020

Kongre programının ilan edilme tarihi: 1 Haziran 2020

Kongre düzenleme tarihi: 18 – 21 Haziran 2020