3. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi

GENEL BİLGİLER

Tarih

25 – 28 Mayıs 2006

Düzenleyenler

comu_logo_4
 
475-copy

Yer

Çanakkale
 
KONGRE DÖKÜMANLARI

Bildiri Kitabı

 2006lisansustu3kitap

Konferans Notları

3. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi Ulusal Serbest Bildiriler Bölümü’nün Değerlendirme Raporu​

Füsun İstanbull Dinçer ve Mithat Zeki Dinçer

(İstanbul Üniversitesi)

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 2006, 17(2), 216-217.


3. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi Ardından…

Fermani Maviş

 (Anadolu Üniversitesi)

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 2002, 17(2), 217.

ÖDÜLLER
Prof. Dr. Hasan Olalı Turizm Araştırmacıları Özel Ödülü-2006
DOKTORA TEZLERİ SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ
Prof. Dr. Füsun İSTANBULLU DİNÇER, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Bahattin RIZAOĞLU, Adnan Menderes Üniversitesi
Prof. Dr. Fermani MAVİŞ, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Füsun SOYKAN, Ege Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Murat GÜMÜŞ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Şule ÇETİN, Çanakkale onsekiz Mart Üniversitesi

Ali Şükrü ÇETİNKAYA, Selçuk Üniversitesi
Bilişim Teknolojilerinin Konaklama İşletmeleri Performansına Etkileri
Bu tez çalışmasının tam metnini http://tez2.yok.gov.tr adresinde inceleyebilirsiniz.
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı,
Danışman: Prof. Dr. M. Şerif ŞİMŞEK

EN İYİ DOKTORA TEZİ ÖDÜLÜ – 2006
DOKTORA TEZLERİ SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ
Prof. Dr. Füsun İSTANBULLU DİNÇER, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Bahattin RIZAOĞLU, Adnan Menderes Üniversitesi
Prof. Dr. Fermani MAVİŞ, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Füsun SOYKAN, Ege Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Murat GÜMÜŞ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Şule ÇETİN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Deniz KÜÇÜKUSTADokuz Eylül Üniversitesi
Konaklama İşletmelerinde İş/Yaşam Dengesi ve Çalışma Yaşamı Kalitesine Etkisi
Bu tez çalışmasının tam metnini http://tez2.yok.gov.tr adresinde inceleyebilirsiniz.
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı,
Dokuz Eylül Üniversitesi Danışman: Doç. Dr. Özkan TÜTÜNCÜ

İKİNCİ EN İYİ DOKTORA TEZİ ÖDÜLÜ – 2006
DOKTORA TEZLERİ SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ
Prof. Dr. Füsun İSTANBULLU DİNÇER, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Bahattin RIZAOĞLU, Adnan Menderes Üniversitesi
Prof. Dr. Fermani MAVİŞ, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Füsun SOYKAN, Ege Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Murat GÜMÜŞ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Şule ÇETİN, Çanakkale onsekiz Mart Üniversitesi

Ebru KERİMOĞLU, İstanbul Teknik Üniversitesi
İstanbul'un Şehirsel Turizm Talebi Doğrultusunda Turizm Stratejilerinin Belirlenmesi
Bu tez çalışmasının tam metnini http://tez2.yok.gov.tr adresinde inceleyebilirsiniz.
Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim DalI,
Danışman: Prof. Dr. Hale ÇIRACI

EN İYİ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÖDÜLÜ – 2006
YÜKSEK LİSANS TEZLERİ SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ
Prof. Dr. Meryem AKOĞLAN KOZAK, Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. A. Celil ÇAKICI, Çanakkale onsekiz Mart Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Alptekin SÖKMEN, Başkent Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Metin TEBERLER, İstanbul Teknik Üniversitesi
Dr. Tülay GÜZEL, Kocaeli Üniversitesi
Doç. Dr. Özkan TÜTÜNCÜ, Dokuz Eylül Üniversitesi

Göknil Nur KOÇAKMersin Üniversitesi
Bedel ve Değer Algılarının Müşterilerin Davranışsal Niyetlerine Etkileri: Turizm Sektörü Örneği
Bu tez çalışmasının tam metnini http://tez2.yok.gov.tr adresinde inceleyebilirsiniz.
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı,
Mersin Üniversitesi Danışman: Doç. Dr. Mehmet Ismail YAGCI

İKİNCİ EN İYİ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÖDÜLÜ – 2006
YÜKSEK LİSANS TEZLERİ SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ
Prof. Dr. Meryem AKOĞLAN KOZAK, Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. A. Celil ÇAKICI, Çanakkale onsekiz Mart Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Alptekin SÖKMEN, Başkent Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Metin TEBERLER, İstanbul Teknik Üniversitesi
Dr. Tülay GÜZEL, Kocaeli Üniversitesi
Doç. Dr. Özkan TÜTÜNCÜ, Dokuz Eylül Üniversitesi
Erdem KORKMAZAnadolu Üniversitesi
Otel İşletmelerinin Yiyecek-İçecek Hizmetlerinde Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing): Hizmet Kalitesine Yönelik Yönetici 
ve Müşteri Algılamalarının Antalya Örneği ile Değerlendirilmesi 
Bu tez çalışmasının tam metnini http://tez2.yok.gov.tr adresinde inceleyebilirsiniz.
 

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm ve Otel İşletmeciliği Anabilim Dalı,
Danışman: Prof. Dr. Meryem AKOĞLAN KOZAK

ÜÇÜNCÜ EN İYİ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÖDÜLÜ – 2006
YÜKSEK LİSANS TEZLERİ SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ
Prof. Dr. Meryem AKOĞLAN KOZAK, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Füsun SOYKAN, Ege Üniversitesi
Doç. Dr. A. Celil ÇAKICI, Çanakkale onsekiz Mart Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Alptekin SÖKMEN, Başkent Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Metin TEBERLER, İstanbul Teknik Üniversitesi
Dr. Tülay GÜZEL, Kocaeli Üniversitesi
Doç. Dr. Özkan TÜTÜNCÜ, Dokuz Eylül Üniversitesi

Alper ASLANDokuz Eylül Üniversitesi
Seyahat Acenteleri Yöneticilerinin Kalite Algılamaları ve Ege Bölgesi Uygulaması
Bu tez çalışmasının tam metnini http://tez2.yok.gov.tr adresinde inceleyebilirsiniz.
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı,
Danışman: Doç. Dr. Özkan TÜTÜNCÜ

EN İYİ BİLDİRİ ÖDÜLÜ – 2006
ARAŞTIRMA BİLDİRİLERİ SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ
Prof. Dr. Bahattin RIZAOĞLU, Adnan Menderes Üniversitesi
Prof. Dr. Füsun İSTANBULLU DİNÇER, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Huriye ÇATALCA, İstanbul Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Murat GÜMÜŞ, Çanakkale onsekiz Mart Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Şule ÇETİN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 

Çağıl Hale KAYAR – Meryem AKOĞLAN KOZAK, Anadolu Üniversitesi
Örgüt İçi Sorun Bildirme: Otel İşletmelerinde Farklı Yönetim Düzeylerindeki Yönetici Algılamalarına Yönelik Bir Araştırma 
Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

İKİNCİ EN İYİ BİLDİRİ ÖDÜLÜ – 2006
ARAŞTIRMA BİLDİRİLERİ SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ
Prof. Dr. Bahattin RIZAOĞLU, Adnan Menderes Üniversitesi
Prof. Dr. Füsun İSTANBULLU DİNÇER, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Huriye ÇATALCA, İstanbul Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Murat GÜMÜŞ, Çanakkale onsekiz Mart Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Şule ÇETİN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İlkay SÜDAŞ, Ege Üniversitesi
Alanya'ya (Antalya) Yönelik Avrupalı Göçü: Özellikler ve Etkiler
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü
ÜÇÜNCÜ EN İYİ BİLDİRİ ÖDÜLÜ – 2006
ARAŞTIRMA BİLDİRİLERİ SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ
Prof. Dr. Bahattin RIZAOĞLU, Adnan Menderes Üniversitesi
Prof. Dr. Füsun İSTANBULLU DİNÇER, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Huriye ÇATALCA, İstanbul Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Murat GÜMÜŞ, Çanakkale onsekiz Mart Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Şule ÇETİN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mehmet YILDIRIM – Bahattin HAMARAT, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Turizm Talebini Etkileyen Faktörler: Akdeniz Ülkelerinden Türkiye'ye Olan Turizm Talebinin Robust Regresyon Yöntemiyle İncelenmesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
 
KONGRE FOTOĞRAFLARI

2006galeri3

3. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi (Çanakkale, 2006)

Albüm görünümüne geçmek için fotoğrafların üzerilerine tıklayınız!

HPIM0894.webp HPIM0893.webp HPIM0891.webp HPIM0890.webp HPIM0888.webp HPIM0887.webp HPIM0886.webp HPIM0885.webp HPIM0882.webp HPIM0880.webp HPIM0879.webp HPIM0877.webp HPIM0874.webp HPIM0870.webp HPIM0869.webp HPIM0868.webp HPIM0867.webp HPIM0866.webp HPIM0865.webp HPIM0864.webp HPIM0863.webp HPIM0862.webp HPIM0861.webp HPIM0860.webp HPIM0859.webp HPIM0858.webp HPIM0857.webp HPIM0856.webp HPIM0855.webp HPIM0854.webp HPIM0853.webp HPIM0852.webp HPIM0851.webp HPIM0850.webp HPIM0849.webp HPIM0848.webp HPIM0847.webp HPIM0846.webp HPIM0845.webp HPIM0843.webp HPIM0840.webp HPIM0839.webp HPIM0838.webp HPIM0837.webp HPIM0836.webp HPIM0835.webp