Kabul Edilen Bildiriler Listesi

  • -

Kabul Edilen Bildiriler Listesi

Category : Haberler

9. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi kapsamında kabul edilen bildiriler aşağıda listelenmiştir. Çalışmalara ait bilgiler CMT sisteminden çekilmiştir. Bilgilerde hata olduğunu düşünüyorsanız engin@anatoliajournal.com adresine bildirebilirsiniz. İlginiz için teşekkür ederiz. Gazimağusa'da görüşmek dilekleriyle.

Kongre katılım ücretlerinin yatırılması için son tarih: 13.03.2018

No Tür Başvuru No Başlık Yazar(lar)
1
Devam Eden Doktora Tezi
14
Turizm Deneyimlerinin Turist Bakışı Tipolojilerine Göre Fotoğraflara Yansımalarının Analizi
Remziye Ekici
2
Devam Eden Doktora Tezi
19
Yiyecek İçecek Endüstrisinde Satış Arttırma Çabaları Kapsamında Online (Çevrimiçi) Paket Servis Portallarının Kullanımı
Miray Kılıçalp
3
Devam Eden Doktora Tezi
25
Otel İşletmelerinde Hizmet Odaklılığı Etkinliğinin Artırılmasında İnsanî (Human) Sigma Modeli Önerisi
Begüm İlbay
4
Devam Eden Doktora Tezi
30
Turizm Eğitiminde Kişiler Arası Etkili İletişim Becerileri Kazandırılmasına Yönelik Müfredat Geliştirme
Tuba Mirza
5
Devam Eden Doktora Tezi
33
Destinasyonda Markalaşma Olgusu: Şanlıurfa İçin Bir Model Önerisi
Emrah Yaşarsoy
6
Devam Eden Doktora Tezi
34
Information Technology and Mobile Applications on Small Businesses in Tourism Industry: New Sustainable Approach in Scuba Diving Tourism Management System
Hakan Demircan
7
Devam Eden Doktora Tezi
52
Rekreatif Gruplara Üyelik ve Grup Üyeliğinin Devamlılığı: Motosiklet Grupları İncelemesi
Mehmet Ertaş
8
Devam Eden Doktora Tezi
63
Turistlerin Teröre Yönelik Seyahat Uyarılarına Bakış Açıları ve Riski Rasyonelleştirme Yolları
Burçin Kırlar Can
9
Devam Eden Doktora Tezi
91
Kültürel Farklılıkların Rekreasyonel Deneyimler  Üzerindeki Etkisi: Alanya Örneği
İhsan Kurar
10
Devam Eden Doktora Tezi
37
Influence of e-WOM and Facebook e-Referral on Institutional Image and Educational Tourists’ Enrollment Intentions
Akile Oday
11
Devam Eden Doktora Tezi
41
Do Virtual Reality Videos Affect Consumer’s Behavioral Intentions: A Quantitative Study on the Role of Technology in Destination Marketing
Sima Rahimizhian
12
Devam Eden Doktora Tezi
48
Building Competitive Advantage of Casino Hotel Industry through High Performance Work Practices and Innovation Behavior in North Cyprus
Servet Elidemir
13
Devam Eden Doktora Tezi
49
An Investigation of Educational Institutions’ Commitment to Enhancement of Environmental Awareness and Knowledge: From Student’s and Academic Perspectives in the Case of North Cyprus
Tahereh Arefipour
14
Devam Eden Doktora Tezi
50
Hosts Attitude of Risk: Evidence from Airbnb.com in a Mediterranean Island
Nahid Malazizi
15
Devam Eden Doktora Tezi
57
Examining Efficiency and Effective Communication Operations Relationships: A case of Tourism Companies
Anthony Onyeama
16
Devam Eden Doktora Tezi
64
The Innovativeness of Information & Communication Technology in Tourism and Hospitality Business Topology
Kayode Eluwole
17
Devam Eden Doktora Tezi
68
Service Quality in Tourism Higher Education: A Study of Universities in Northern Cyprus 
Ksenia Sumaneeva
18
Devam Eden Doktora Tezi
69
The Impact of Festival Attributes and Emotional Experience on Destination Image and Behavioral Intention: A Serial Mediation Approach
Cathrine Banga
19
Devam Eden Doktora Tezi
71
Maritime Historical and Cultural heritage of Cyprus Island: Formation and Study
Maria Koçdağ
20
Devam Eden Doktora Tezi
89
Injection of VR Technologies in the Tourism Product Selling Process at Travel Agencies
Ali Yüce
21
Tamamlanmış Doktora Tezi
7
Sosyal İnovasyon: Antalya Destinasyonunda Faaliyet Gösteren Turizm İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma
Yunus Topsakal
22
Tamamlanmış Doktora Tezi
92
Otel Yiyecek İçecek Bölümlerinde Güçlendirmenin İşgören Performansına ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Afyonkarahisar’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama
Erdal Özer
23
Tamamlanmış Doktora Tezi
13
Marka Kişiliği, Benlik Uyumu ve Fonksiyonel Uyumun Marka Sadakatine Etkileri: Otel İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma
Serhat Adem Sop
24
Tamamlanmış Doktora Tezi
15
Turistlerin Hedonik Tüketim Eğilimlerinin Davranışsal Niyetlerine Etkisi
Günseli Güçlütürk Baran
25
Tamamlanmış Doktora Tezi
18
Bir Kalkınma Modeli Olarak Sakin Şehirlerde Yerel Halkın Turizm Desteği: Ege-Marmara Bölgesi Örneği
Dönüş Çiçek
26
Tamamlanmış Doktora Tezi
24
Yabancı Düşmanlığının Yiyecek Kültürüne Yansımaları: Almanya'da Bir Araştırma
Sedat Değişgel
27
Tamamlanmış Doktora Tezi
36
Konaklama İşletmelerinde İşe Adanmışlık, İş Kontrol Odağı, Tutku ve Asalaklık Arasındaki İlişkinin Analizi
Selcen Türksoy
28
Tamamlanmış Doktora Tezi
45
Rekreasyon Fırsat Dağılımı ve Planlamasında Yöntem Arayışları: Karaburun Yarımadası Örneği
Taki Can Metin
29
Tamamlanmış Doktora Tezi
70
Restoran İşletmelerinde Rol Stresi ve Lider-Üye Etkileşiminin İşten Ayrılma Niyetine Etkisi
Barış Demirci
30
Tamamlanmış Doktora Tezi
79
Destinasyon Aidiyeti ve Öncüllerinin Destinasyon Sadakati Üzerindeki Etkisi
Orhan Can Yılmazdoğan
31
Devam Eden Yüksek Lisans Tezi
23
Tüketicilerin Restoran Tercihinde Dikkate Aldığı Faktörlerin Değerlendirilmesi
Pembe Ülker
32
Devam Eden Yüksek Lisans Tezi
32
Otel İşletmelerinde Uygulanan Mentörlük Uygulamalarının Örgütsel Bağlılık, İşte Kalma Niyeti ve İş Tatmini Üzerindeki Etkisi
Aslıhan Bayraktar
33
Devam Eden Yüksek Lisans Tezi
38
Sosyal Medya Reklamlarında Ünlü Kullanımı
Tuğba Özbayraktar
34
Devam Eden Yüksek Lisans Tezi
51
Turistlerin Çevrimiçi Tatil Satın Alma Tercihlerinde Algıladıkları Riskler ve Risk Azaltmada Web Sitesi Özelliklerinin Önemi
Furkan Hafif
35
Devam Eden Yüksek Lisans Tezi
74
Impact of Educational Tourism on Community: Case Study of Eastern Mediterranean University Students
Farideh Karandish
36
Devam Eden Yüksek Lisans Tezi
76
Motivators of Choosing an Educational Tourism Destination: An Empirical Study on North Cyprus
Melissa Rikiatou Kana Kenfack
37
Devam Eden Yüksek Lisans Tezi
84
Impact of Edu-tourism Destination Social Responsibility on Residents Perceived Benefits, Quality of Life and Support for Educational Tourism Development
Renee Chey Bih
38
Tamamlanmış Yüksek Lisans Tezi
22
Mutfakta Çalışan Şeflerin Yiyecek Üretiminde Yerel Ürün Kullanımları
Mustafa Ülker
39
Tamamlanmış Yüksek Lisans Tezi
29
Manisa İlinin İnanç Turizmi Potansiyelinin Paydaşlar Tarafından Değerlendirilmesi
Eda Hazarhun
40
Tamamlanmış Yüksek Lisans Tezi
31
Duyusal Algıların İnanç Turizminde İmaj Oluşumuna Etkisi: İnanç Turizmi Tüketicileri Üzerine Bir Araştırma
Özge Durmaz
41
Tamamlanmış Yüksek Lisans Tezi
42
Hasat Sonrası İşlemlerin, Kavurma İşleminin ve Pişirme/Demleme İşlemlerinin Türk Kahvesi ve Espresso Kahvesinin Duyusal Özellikleri Üzerine Etkileri (Türkiye ve Brezilya Arasında Kültürlerarası Çalışma)
İlkay Elmacı
42
Tamamlanmış Yüksek Lisans Tezi
53
Kentsel Kültürel Turizmde Ağ Toplumu ve Paylaşım Kültürünün Turizm Coğrafyası Yaklaşımıyla Değerlendirilmesi: İzmir Örneği
Ersin Demir
43
Tamamlanmış Yüksek Lisans Tezi
55
Türk Mutfağının Korunmasında Yerel Yiyecek Kullanımının Şeflerin Algıları Kapsamında İncelenmesi
İnanç Kapucuoğlu
44
Tamamlanmış Yüksek Lisans Tezi
59
Turizm Kuruluşlarında Sürdürülebilirlik Yönünde Değişim için İnsan Faktörlerinin Yönetimi
Mehmet Ulus
45
Tamamlanmış Yüksek Lisans Tezi
17
Destinasyon Marka Bağlılığını Etkileyen Öncüller Üzerine Diyarbakır Kentinde Bir Araştırma
Ahmet Akif Karadamar
46
Tamamlanmış Yüksek Lisans Tezi
85
Troya Ören Yeri Peyzaj Düzenlemelerinin İrdelenmesi ve Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma 
Necla Ece Öncül
47
Serbest Bildiri
3
KKTC’de Batık Turizmi: Sürdürülebilir Turizmde Yenilikçi Bir Konsept
Pınar Akarçay, Gökhan Ak
48
Serbest Bildiri
5
Macera Turizmine Katılım Nedenlerine Yönelik Bir Pilot Araştırma
Serhat Bingöl, Meryem Akoğlan Kozak
49
Serbest Bildiri
4
Eskişehir Çevresinde Gıda Olarak Tüketilen Yabani Otların Turistik Tesislerde Kullanımı
Meryem Akoğlan Kozak, Dönüş Çiçek, Ebru Zencir
50
Serbest Bildiri
6
Otelcilikte Yeni Bir Yaklaşım 50Plus Otelleri: Termal Otellerde Uygulanabilirliği
Meryem Akoğlan Kozak, Onur Selçuk, Merve Gürge
51
Serbest Bildiri
8
Sanal Oyun Bağımlılığı: Boş Zamanda Sanal Oyun Oynamanın Algılanan Yararı
Mehmet Tahir Dursun, Çağıl Hale Özel
52
Serbest Bildiri
16
Turistlerin Destinasyon Hayranlığının Destinasyon Marka Bağlılığı Üzerindeki Etkisi: Uludağ Üzerine Bir Araştırma
Ahmet Akif Karadamar, Onur Öztürk, Çağatan Taşkın
53
Serbest Bildiri
20
Spor Turizmi ve Rekreasyon Sektörü Algısının Öğrenci Kariyer Planlarındaki Etkisi
M.Onur Ak, Aytekin Alpullu
54
Serbest Bildiri
21
Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kırsal Turizme Bakış Açıları ve Algıları Üzerine Bir Araştırma 
Gözde Güven Bozdağ, Veysel Yılmaz
55
Serbest Bildiri
26
Turizm ve Eğitim Fakültesine Kayıtlı Bazı Üniversite Öğrencilerinin Tüketicilikle İlgili Kavramlara Yönelik Bilgi Düzeylerinin Ve Davranış Alışkanlıklarının İncelenmesi
Özlem Altun, Mehmet Necati  Cizrelioğlu, Mehmet Veysi Babayiğit, Zeynep Demir
56
Serbest Bildiri
27
Karpiç (Şehir) Lokantası’nın Hizmet Kalitesinin DINESERV Modeliyle İncelenmesi
Çağıl Hale Özel, Ebru Zencir
57
Serbest Bildiri
35
Ön Lisans ve Lisans Seviyesindeki Öğrencilerin Gastronomi ve Mutfak Sanatları Eğitimini Tercih Etme Nedenlerinin Değerlendirilmesi
Özlem Altun, Mehmet Necati  Cizrelioğlu, Mehmet Veysi Babayiğit, Zeynep Demir
58
Serbest Bildiri
43
Örgütsel Öğrenmenin Örgütsel Körlük ve Sessizliğe Etkileri: 5 Yıldızlı Konaklama İşletmesi Örneği
Aslı Uğur Aydın, Mehmet Sağır
59
Serbest Bildiri
44
Örgütsel Çevikliğin Kazanılmasında Yapısal Bilgi Süreçlerinin Etkileri Antalya Seyahat Acentaları Örneği
Ali  Gönülölmez, Mehmet Sağır
60
Serbest Bildiri
46
Vatan Şairinin Sürgün Yıllarının Sessiz Tanığı: Namık Kemal Zindanı ve Müzesi
Gizem  Dağ, Fadime Bozkurt, Saydinaz Demirtaş
61
Serbest Bildiri
58
Kâr Amacı Gütmeyen Kamu Kuruluşlarında Pazarlama Faaliyetleri:  Ankara Palas Örneği
Emre Ozan Aksöz, Gözde Yılmazdoğan
62
Serbest Bildiri
60
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Seyahat Acentalarının Alternatif Turizmin Gelişimine Etkisi
Yiğit Sebahattin Bozkurt, Tuğrul Günay, Furkan Araslı
63
Serbest Bildiri
80
Golf Turizminin Ekonomik ve Ekolojik Etkileri
Mert Çakır, Mehmet Topay, Şirin Dönmez, Mehmet Pekgöz
64
Serbest Bildiri
82
Turizm Komplekslerinin Tasarımında 3 Boyutlu Modellemenin Önemi
Mehmet Pekgöz, Mehmet Topay, Mert Çakır
65
Serbest Bildiri
83
Tatil ve Cinsel Kimlik: LGBT Bireylerin Tatil Tercihleri Üzerine Bir Araştırma
Yasemin  Koçak
66
Serbest Bildiri
87
İngilizce “leisure” ve “recreation” Sözcüklerinin Türkiye Türkçesindeki Karşılıkları Üzerine
Engin Bayraktaroğlu, Esra Gül Yılmaz
67
Serbest Bildiri
28
Tourism First or Development First? The Dilemmas of Third Way Attainment: Insights from North Cyprus
Hamed Rezapouraghdam, Habib Alipour, Raheleh Hassannia, Solmaz Azarmi
68
Serbest Bildiri
40
Dividend Payouts of Travel and Leisure Companies in Western Europe: An Application of the Tobit Estimation
Mahboubeh Bahreini, Cahit Adaoglu
69
Serbest Bildiri
86
The Adaptive Reuse of Cibali Tobacco Factory, Kadir Has University
Narmin Babazadeh Asbagh
70
Serbest Bildiri
88
The Impacts of Virtual in Tourism Industry
Tahareh Arefipour, Ali Öztüren
71
Serbest Bildiri
90
Role of Social Media in Tourism and Its Use by NGO's: Preliminary Study on Bodrum, Turkey 
Ezgi Özcan
72
Serbest Bildiri
94
Integrating Property Market within Tourism: A Semiotic Analysis of International Partnership Program (IPP) Promotional Video
Anıl Kemal Kaya, Umut Ayman
73
Serbest Bildiri
95
Internatıonal Students migrating behavior: understanding what motivates students to seek education abroad: The case of Eastern Mediterranean University (EMU) North Cyrus
Ruth N. Yunji, Magdaline Enow Mbi Tarkang Mary, Veronique LiKoum, Rawa Alafeshat & Uju Violet Alola
74
Serbest Bildiri
97
The Media and Emerging Prospects of Tourism Development in Nigeria: Towards a Digitized Television Era
Maryam Abdullahi, Ahmed Balarabi Sa'id  
75
Serbest Bildiri
98
Factors influencing tourists Revisit Intentions: A Case Study of North Cyprus
Elham Anasori , Farzad SafaeiManesh, Habib Alipour