Türk Sularında Seyahat

Türk Sularında Seyahat Kitap Kapağı Türk Sularında Seyahat
George William, Frederick Howard (Çev: Şevket Serdar Türet)
Gezi Notları
Tercüman Gazetesi
1978
121
İstanbul

Bulunduğu Kütüphaneler:  Adnan Menderes Üniversitesi | Afyon Kocatepe Üniversitesi | Ahi Evran Üniversitesi | Anadolu Üniversitesi | Ankara Üniversitesi | Atatürk Üniversitesi | AYK - Türk Tarih Kurumu | Başkent Üniversitesi | Bilkent Üniversitesi | Bingöl Üniversitesi | BİSAV | Boğaziçi Üniversitesi | Bozok Üniversitesi | Bülent Ecevit Üniversitesi | Cumhuriyet Üniversitesi | Çanakkale 18 Mart Üniversitesi | Dicle Üniversitesi | Erciyes Üniversitesi | Erzincan Üniversitesi | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Fırat Üniversitesi | Galatasaray Üniversitesi | Hacettepe Üniversitesi | Harran Üniversitesi | IRCICA | İnönü Üniversitesi | İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı | Kadıköy Belediyesi Tarih, Edebiyat ve Sanat | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Kırklareli Üniversitesi | Kocaeli Üniversitesi | Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Adnan Ötüken İHK | Milli Kütüphane | Muğla Üniversitesi | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Pamukkale Üniversitesi | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Sakarya Üniversitesi | Selçuk Üniversitesi | Süleyman Demirel Üniversitesi | Trakya Üniversitesi | Uludağ Üniversitesi | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Üsküdar Üniversitesi | Yeditepe Üniversitesi​

Bulunduğu Kütüphaneler:  Adnan Menderes Üniversitesi | Afyon Kocatepe Üniversitesi | Ahi Evran Üniversitesi | Anadolu Üniversitesi | Ankara Üniversitesi | Atatürk Üniversitesi | AYK – Türk Tarih Kurumu | Başkent Üniversitesi | Bilkent Üniversitesi | Bingöl Üniversitesi | BİSAV | Boğaziçi Üniversitesi | Bozok Üniversitesi | Bülent Ecevit Üniversitesi | Cumhuriyet Üniversitesi | Çanakkale 18 Mart Üniversitesi | Dicle Üniversitesi | Erciyes Üniversitesi | Erzincan Üniversitesi | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Fırat Üniversitesi | Galatasaray Üniversitesi | Hacettepe Üniversitesi | Harran Üniversitesi | IRCICA | İnönü Üniversitesi | İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı | Kadıköy Belediyesi Tarih, Edebiyat ve Sanat | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Kırklareli Üniversitesi | Kocaeli Üniversitesi | Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Adnan Ötüken İHK | Milli Kütüphane | Muğla Üniversitesi | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Pamukkale Üniversitesi | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Sakarya Üniversitesi | Selçuk Üniversitesi | Süleyman Demirel Üniversitesi | Trakya Üniversitesi | Uludağ Üniversitesi | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Üsküdar Üniversitesi | Yeditepe Üniversitesi​