Çıkış Yapan Yabancı Ziyaretçiler Anketi 1986

Çıkış Yapan Yabancı Ziyaretçiler Anketi 1986 Kitap Kapağı Çıkış Yapan Yabancı Ziyaretçiler Anketi 1986
T. C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü
Rapor
T. C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü
1988
20
Ankara

Bulunduğu Kütüphaneler:  Erciyes Üniversitesi | İzmir Milli Kütüphane |  Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Adnan Ötüken İHK | Prof. Dr. Nazmi Kozak Kişisel Kitaplığı

İçindekiler:

Bulunduğu Kütüphaneler:  Erciyes Üniversitesi | İzmir Milli Kütüphane |  Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Adnan Ötüken İHK | Prof. Dr. Nazmi Kozak Kişisel Kitaplığı