Ulaştırma ve Trafik Kazaları İstatistikleri Özeti 1988

Ulaştırma ve Trafik Kazaları İstatistikleri Özeti 1988 Kitap Kapağı Ulaştırma ve Trafik Kazaları İstatistikleri Özeti 1988
T. C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü
Rapor
T. C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü
1989
14
Ankara

Bulunduğu Kütüphaneler:  İzmir Milli Kütüphane | Kalkınma Bakanlığı | Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Adnan Ötüken İHK | Milli Kütüphane | Prof. Dr. Nazmi Kozak Kişisel Kitaplığı

İçindekiler:

Bulunduğu Kütüphaneler:  İzmir Milli Kütüphane | Kalkınma Bakanlığı | Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Adnan Ötüken İHK | Milli Kütüphane | Prof. Dr. Nazmi Kozak Kişisel Kitaplığı