Otelcilik ve Turizm Endüstrisinde İşgücü Araştırması Cilt I-Mevcut İşgücü Kaynakları

Otelcilik ve Turizm Endüstrisinde İşgücü Araştırması Cilt I-Mevcut İşgücü Kaynakları Kitap Kapağı Otelcilik ve Turizm Endüstrisinde İşgücü Araştırması Cilt I-Mevcut İşgücü Kaynakları
T.C. Turizm Bakanlığı
Proje Raporu
T.C. Turizm Bakanlığı
1989
Ankara

Bulunduğu Kütüphaneler:  Prof. Dr. Nazmi Kozak Kişisel Kitaplığı

İçindekiler:

Bulunduğu Kütüphaneler:  Prof. Dr. Nazmi Kozak Kişisel Kitaplığı