Kıyı Kentlerimizin Temel Sorunları

Kıyı Kentlerimizin Temel Sorunları Kitap Kapağı Kıyı Kentlerimizin Temel Sorunları
(Yayına hazırlayanlar) S. Kemal Kartal, Özden Cankaya Kartal
Sempozyum Kitabı
Kuşadası Belediyesi Yayınları
1980
227
Ankara
-

Bulunduğu Kütüphaneler:  Anadolu Üniversitesi | Ankara Üniversitesi | BİSAV | Boğaziçi Üniversitesi | Dokuz Eylül Üniversitesi | Ege Üniversitesi | Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Adnan Ötüken İHK | Mersin Üniversitesi | Milli Kütüphane

İçindekiler:

Bulunduğu Kütüphaneler:  Anadolu Üniversitesi | Ankara Üniversitesi | BİSAV | Boğaziçi Üniversitesi | Dokuz Eylül Üniversitesi | Ege Üniversitesi | Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Adnan Ötüken İHK | Mersin Üniversitesi | Milli Kütüphane