Turizm ve Tanıtma

Turizm ve Tanıtma Kitap Kapağı Turizm ve Tanıtma
IV. Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu
T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı
Rapor
T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı
1977
229
Ankara
http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/zelhtisasKomisyonuRaporlar/Attachments/374/TurizmveTantma_ik.pdf

Bulunduğu Kütüphaneler:   Adnan Menderes Üniversitesi | Atılım Üniversitesi | İstanbul Üniversitesi | Yakın Doğu Üniversitesi

İçindekiler: