X. Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Bildiri Özetleri

X. Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitap Kapağı X. Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Bildiri Özetleri
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Sempozyum Kitabı
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
1988
58
Ankara

Bulunduğu Kütüphaneler:  Ankara Üniversitesi | Çanakkale 18 Mart Üniversitesi | IRCICA | Türkiye Bilimler Akademisi | Başkent Üniversitesi | Ordu Üniversitesi | Sakarya Üniversitesi

İçindekiler:

Bulunduğu Kütüphaneler:  Ankara Üniversitesi | Çanakkale 18 Mart Üniversitesi | IRCICA | Türkiye Bilimler Akademisi | Başkent Üniversitesi | Ordu Üniversitesi | Sakarya Üniversitesi