Turizm ve Tanıtma 1. Cilt

Turizm ve Tanıtma 1. Cilt Kitap Kapağı Turizm ve Tanıtma 1. Cilt
IV. Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu
T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı
Rapor
T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı
1977
457
Ankara

Bulunduğu Kütüphaneler:  Atılım Üniversitesi | Çukurova Üniversitesi | Dokuz Eylül Üniversitesi | Yakın Doğu - Üniversitesi | Adnan Menderes Üniversitesi | Bilkent Üniversitesi | Kalkınma Bakanlığı |İstanbul Üniversitesi | Muğla Üniversitesi | Adnan Menderes Üniversitesi | Anadolu - Cumhuriyet Tar. Müz. | Anadolu Üniversitesi | Başkent Üniversitesi | Çukurova Üniversitesi | Erciyes Üniversitesi | Milli Kütüphane | Uludağ Üniversitesi​

İçindekiler:

Bulunduğu Kütüphaneler:  Atılım Üniversitesi | Çukurova Üniversitesi | Dokuz Eylül Üniversitesi | Yakın Doğu – Üniversitesi | Adnan Menderes Üniversitesi | Bilkent Üniversitesi | Kalkınma Bakanlığı |İstanbul Üniversitesi | Muğla Üniversitesi | Adnan Menderes Üniversitesi | Anadolu – Cumhuriyet Tar. Müz. | Anadolu Üniversitesi | Başkent Üniversitesi | Çukurova Üniversitesi | Erciyes Üniversitesi | Milli Kütüphane | Uludağ Üniversitesi​