Turizm İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği Kitap Kapağı Turizm İşletmeciliği
İsmet S. Barutçugil
Ders Kitabı
Beta Basım Yayım Dağıtım
1989
207
İstanbul

Bulunduğu Kütüphaneler:  Ankara Üniversitesi | Başkent Üniversitesi | Boğaziçi Üniversitesi | Bülent Ecevit Üniversitesi | Çanakkale 18 Mart Üniversitesi | Dicle Üniversitesi | Dokuz Eylül Üniversitesi | Erciyes Üniversitesi | Erzincan Üniversitesi | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Fırat Üniversitesi | GYTE | Harran Üniversitesi | İstanbul Üniversitesi | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Maltepe Üniversitesi | Muğla Üniversitesi | Muğla Üniversitesi | Ömer Halisdemir Üniversitesi | Sakarya Üniversitesi | Süleyman Demirel Üniversitesi | Trakya Üniversitesi | Tunceli Üniversitesi | Uşak Üniversitesi | Yakın Doğu Üniversitesi​

İçindekiler:

Bulunduğu Kütüphaneler:  Ankara Üniversitesi | Başkent Üniversitesi | Boğaziçi Üniversitesi | Bülent Ecevit Üniversitesi | Çanakkale 18 Mart Üniversitesi | Dicle Üniversitesi | Dokuz Eylül Üniversitesi | Erciyes Üniversitesi | Erzincan Üniversitesi | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Fırat Üniversitesi | GYTE | Harran Üniversitesi | İstanbul Üniversitesi | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Maltepe Üniversitesi | Muğla Üniversitesi | Muğla Üniversitesi | Ömer Halisdemir Üniversitesi | Sakarya Üniversitesi | Süleyman Demirel Üniversitesi | Trakya Üniversitesi | Tunceli Üniversitesi | Uşak Üniversitesi | Yakın Doğu Üniversitesi​