Seyahat ve Turizm Pazarlama Teknikleri

Seyahat ve Turizm Pazarlama Teknikleri Kitap Kapağı Seyahat ve Turizm Pazarlama Teknikleri
Robert T. Reilly (Çev. Doç. Dr. Aysel Aziz)
Ders Kitabı
T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
1987
230
Ankara

Bulunduğu Kütüphaneler:  Adnan Menderes Üniversitesi | Adnan Menderes Üniversitesi | Ankara Üniversitesi | Bahçeşehir Üniversitesi | Başkent Üniversitesi | Bingöl Üniversitesi | Bitlis Eren Üniversitesi | Boğaziçi Üniversitesi | Çanakkale 18 Mart Üniversitesi | Dokuz Eylül Üniversitesi | Düzce Üniversitesi | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Fırat Üniversitesi | Galatasaray Üniversitesi | Hacettepe Üniversitesi | Işık Üniversitesi | İzmir Milli Kütüphane | Kastamonu Üniversitesi | Kocaeli Üniversitesi | KTO Karatay Üniversitesi | Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi | Nevşehir Üniversitesi | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Ömer Halisdemir Üniversitesi | Sakarya Üniversitesi | Uludağ Üniversitesi​

İçindekiler: