Turizm Politikası ve Planlaması

Turizm Politikası ve Planlaması Kitap Kapağı Turizm Politikası ve Planlaması
Hasan Olalı
Ders Kitabı
İşletme İktisadı Enstitüsü Yayınları
1990
457
İstanbul

Bulunduğu Kütüphaneler:  Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Afyon Kocatepe Üniversitesi | Anadolu Üniversitesi | Bartın Üniversitesi | Başkent Üniversitesi | Bilkent Üniversitesi | Bozok Üniversitesi | Bülent Ecevit Üniversitesi | Çanakkale 18 Mart Üniversitesi | Dokuz Eylül Üniversitesi | Dumlupınar Üniversitesi | Erzincan Üniversitesi | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Fırat Üniversitesi | GYTE | Hacettepe Üniversitesi | İnönü Üniversitesi | İstanbul Üniversitesi | İstanbul Kültür Üniversitesi | İstanbul Şişli MYO | İstanbul Ticaret Üniversitesi | İzmir Milli Kütüphane | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Karadeniz Teknik Üniversitesi | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi | Kültür ve Turizm Bakanlığı Beyazıt DK | Maltepe Üniversitesi | Mersin Üniversitesi | Muğla Üniversitesi | Okan Üniversitesi | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Pamukkale Üniversitesi | Selçuk Üniversitesi | Süleyman Demirel Üniversitesi | Üniversitesi​

İçindekiler:

Bulunduğu Kütüphaneler:  Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Afyon Kocatepe Üniversitesi | Anadolu Üniversitesi | Bartın Üniversitesi | Başkent Üniversitesi | Bilkent Üniversitesi | Bozok Üniversitesi | Bülent Ecevit Üniversitesi | Çanakkale 18 Mart Üniversitesi | Dokuz Eylül Üniversitesi | Dumlupınar Üniversitesi | Erzincan Üniversitesi | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Fırat Üniversitesi | GYTE | Hacettepe Üniversitesi | İnönü Üniversitesi | İstanbul Üniversitesi | İstanbul Kültür Üniversitesi | İstanbul Şişli MYO | İstanbul Ticaret Üniversitesi | İzmir Milli Kütüphane | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Karadeniz Teknik Üniversitesi | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi | Kültür ve Turizm Bakanlığı Beyazıt DK | Maltepe Üniversitesi | Mersin Üniversitesi | Muğla Üniversitesi | Okan Üniversitesi | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Pamukkale Üniversitesi | Selçuk Üniversitesi | Süleyman Demirel Üniversitesi | Üniversitesi​