Turizm Politikası ve Planlaması

Kitap Adı: Turizm Politikası ve Planlaması Yazar: Hasan Olalı Tür: Ders Kitabı Yayıncı: İşletme İktisadı Enstitüsü Yayınları Yayın Tarihi: 1990 Sayfa Sayısı: 457 Yayın Yeri: İstanbul Bulunduğu Kütüphaneler:  Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Afyon Kocatepe Üniversitesi | Anadolu Üniversitesi | Bartın Üniversitesi | Başkent Üniversitesi | Bilkent Üniversitesi | Bozok Üniversitesi | Bülent Ecevit Üniversitesi | Çanakkale 18 Mart Üniversitesi | Dokuz Eylül Üniversitesi | Dumlupınar Üniversitesi | Erzincan Üniversitesi | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Fırat Üniversitesi | GYTE | Hacettepe Üniversitesi | İnönü Üniversitesi | İstanbul Üniversitesi | İstanbul Kültür Üniversitesi | İstanbul Şişli MYO | İstanbul Ticaret Üniversitesi | İzmir Milli Kütüphane | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Karadeniz Teknik Üniversitesi | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi | Kültür ve Turizm Bakanlığı Beyazıt DK | Maltepe Üniversitesi | Mersin Üniversitesi | Muğla Üniversitesi | Okan Üniversitesi | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Pamukkale Üniversitesi | Selçuk Üniversitesi | Süleyman Demirel Üniversitesi | Üniversitesi​ İçindekiler: Bulunduğu Kütüphaneler:  Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Afyon Kocatepe Üniversitesi | Anadolu Üniversitesi | Bartın Üniversitesi | Başkent Üniversitesi | Bilkent Üniversitesi | Bozok Üniversitesi | Bülent Ecevit Üniversitesi | Çanakkale 18 Mart Üniversitesi | Dokuz…

Otel İşletmeciliği ve Yönetimi

Kitap Adı: Otel İşletmeciliği ve Yönetimi Yazar: Hasan Olalı Tür: Ders Kitabı Yayıncı: Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi Yayın Tarihi: 1973 Sayfa Sayısı: 717 Yayın Yeri: İzmir İnternet Adresi: – Bulunduğu Kütüphaneler:  Adnan Menderes Üniversitesi | Anadolu Üniversitesi | Başkent Üniversitesi | Çanakkale 18 Mart Üniversitesi | Dokuz Eylül Üniversitesi | Gazi Üniversitesi | İstanbul Üniversitesi | Milli Kütüphane | Uludağ Üniversitesi | Yaşar Üniversitesi İçindekiler: Bulunduğu Kütüphaneler:  Adnan Menderes Üniversitesi | Anadolu Üniversitesi | Başkent Üniversitesi | Çanakkale 18 Mart Üniversitesi | Dokuz Eylül Üniversitesi | Gazi Üniversitesi | İstanbul Üniversitesi | Milli Kütüphane | Uludağ Üniversitesi | Yaşar Üniversitesi

Dış Tanıtım ve Turizm

Kitap Adı: Dış Tanıtım ve Turizm Yazar: Hasan Olalı, Selçuk Nazilli, E. Nilgün Kırcıoğlu, Mehmet Sümer Tür: Kitap Yayıncı: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Yayın Tarihi: 1983 Sayfa Sayısı: 432 Yayın Yeri: Ankara İnternet Adresi: – Bulunduğu Kütüphaneler:  Adnan Menderes Üniversitesi | Ankara Üniversitesi | AYK – Atatürk Kültür Merkezi | AYK – Türk Tarih Kurumu | Başkent Üniversitesi | BİSAV | Boğaziçi Üniversitesi | Cumhuriyet Üniversitesi | Çanakkale 18 Mart Üniversitesi | Çukurova Üniversitesi | Dokuz Eylül Üniversitesi | Ege Üniversitesi | Erciyes Üniversitesi | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Gazi Üniversitesi | İstanbul Üniversitesi | İstanbul BB – Atatürk Kitaplığı | İzmir Ekonomi Üniversitesi | Kırıkkale Üniversitesi | Kırklareli Üniversitesi | Marmara Üniversitesi | Milli Kütüphane | Muğla Üniversitesi | Nesin Vakfı Kütüphanesi | Selçuk Üniversitesi | Sinop Üniversitesi | Trakya Üniversitesi | Uludağ Üniversitesi | Yaşar Üniversitesi | Yüzüncü Yıl Üniversitesi İçindekiler: